GF2 Online er et internetbaseret forløb for dig, der ønsker en erhvervsuddannelse inden for handel og kontor. Der findes to muligheder alt efter, om du har en studentereksamen eller kommer direkte fra folkeskolen.

Online GF2 er en internetbaseret uddannelse, som er fleksibelt opbygget, så du kan læse, når det passer dig. Du kan således have et deltidsjob ved siden af uddannelsen. 

Forløbet foregår online via webinarer, konferencer og samtaler. Det er et fuldtidsstudie med 26 timers undervisning/skolearbejde pr. uge, så der skal forventes et stort arbejdspres med læsning og opgaveløsning. Du bestemmer dog selv, hvornår du vil læse og skrive, og uanset tidspunkt følger vi din studieaktivitet tæt for at sikre, at du kommer godt igennem forløbet.

Vi arbejder på Teams (konferenceværktøj), og der vil være mødepligt til webinarer, videokonference og samtaler.

Der vil være mulighed for én mødedag, hvor du fysisk kan komme på skolen på 5 ugers forløbet. Den første mødedag, som er obligatorisk og også foregår på Teams, vil være opstart med praktiske informationer, teknik og undervisning.

Varighed

Længden på det online Grundforløb 2 afhænger af din tidligere uddannelse:

 • 20 uger er for dig, der har et folkeskolebevis (adgangskrav er 02 i dansk og matematik).
 • 5 uger er for dig, der har en studentereksamen fra STX, HTX eller HF.

Pr. 1. august 2019 har studenter fra HHX direkte adgang til hovedforløbet.

Vælg retning

Når du tilmelder dig skal du vælge retning. Du kan vælge detail, handel, kontor eller eventkoordinator.

Med online GF2 får du adgang til at søge elevplads (hovedforløb) inden for den retning, du har valgt.

For at begynde på en erhvervsuddannelse skal du have opnået et 2-tal i gennemsnit i dansk og et 2-tal i gennemsnit i matematik fra folkeskolens afgangsprøve.

Hvis du ikke kan opfylde karakterkravene, har du mulighed for at gå til en optagelsesprøve.

Læs mere og tilmeld dig optagelsesprøve

Online GF2 starter nye hold flere gange om året. 

Der starter forløb på følgende datoer i sidste halvår 2024:

 • Mandag den 5. august (uge 32)
 • Mandag den 2. september (uge 36)
 • Mandag den 30. september (uge 40)
 • Mandag den  28. oktober (uge 44)
 • Mandag den 25. november (uge 48)

Sidste hold i 2024 starter mandag den 25. november 2024 og afslutter et fem ugers forløb 10. januar 2025.

 

I første halvår 2025 starter nye hold på følgende datoer:

 • Mandag den 6. januar (uge 2)
 • Mandag den 3. februar (uge 6)
 • Mandag den 3. marts (uge 10)
 • Mandag den 31. marts (uge 14)
 • Mandag den 28. april (uge 18)
 • Mandag den 26. maj (uge 22)

Ud over ovenstående datoer er der mulighed for løbende optag.

Kontakt studievejlederen med dit opstartsønske.

Tilmelding foregår på www.optagelse.dk. 

Sådan tilmelder du dig:

 1. Du skal gå ind på www.optagelse.dk og tilmelde dig med dit nem-id.
 2. Du skal vælge Herningsholm Erhvervsskole – Grundforløb 2.
 3. Du vælger retning (Detail, event, handel eller kontor).
 4. Du skal nu vælge starttidspunkt. Hvis den ønskede dato ikke er i listen, vælger du bare næstkommende dato. I kommentarfeltet kan du skrive, at du ønsker online..
 5. Du indsender din ansøgning elektronisk.
 6. Du får efterfølgende en bekræftende mail fra skolen.

Alle online uddannelser er moduliseret. Det vil sige at du færdiggør et fag før du starter det næste. Grundfag findes i 1-4 ugers moduler og URF er et 5 ugers modul.

Da det er en fuldtidsuddannelse skal du forvente et intenst forløb med en vis arbejdsmængde. 


20 ugers Grundforløb 2 (GF2) for grundskoleelever

Når du tilmelder dig, skal du vælge retning.

A) Hvis du vælger Detail, Handel eller Event, vil din uddannelse bestå af:

 • Erhvervsinformatik C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Enegelsk C
 • Dansk C
 • Uddannelsesrettet tværfagligt forløb
 • Eksamen (Online – 2 x 30 minutter) 

B) Hvis du vælger Kontor (EUX), vil din uddannelse bestå af: 

 • Erhvervsinformatik C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Organisation C
 • Matematik C
 • Uddannelsesrettet tværfagligt forløb.
 • Eksamen (Online – 2 x 30 minutter) 

For at vælge Kontor (EUX), er det en forudsætning, at du har gennemført dansk, engelsk og samfundsfag på C niveau. 

Som hovedregel, kan du kun komme på 20 ugers grundforløb til Kontor EUX i Ikast, hvis du skal have merit i flere fag. Bemærk at du efter grundforløbet skal gennemføre Studieåret for at have afsluttet uddannelsen. Dette forløb findes kun i Herning. 


5 ugers Grundforløb 2 (GF2) for Studenter

Når du tilmelder dig, skal du vælge retning.

Hvis du vælger Detail, Handel eller Event (EUX), vil din uddannelse vil bestå af:

 • Virksomhedsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Uddannelsesrettet tværfagligt forløb
 • Eksamen (Online – 2 x 30 minutter)

Hvis du vælger Kontor (EUX), vil din uddannelse vil bestå af:

 • Virksomhedsøkonomi C
 • Erhvervsinformatik C
 • Uddannelsesrettet tværfagligt forløb
 • Eksamen (Online – 2 x 30 minutter)

Pr. 1 august 2019 har studenter fra HHX direkte adgang til hovedforløbet. 


Forløbene afsluttes med en eksamen. For 5 ugers forløb med 30 minutters eksamen i USF. For 20 ugers forløb med 30 minutters eksamen i et af de fem grundfag samt 30 minutters eksamen i USF.

Vi arbejder på online-uddannelsen med:

 • It's Learning - LMS (Learning Management System)
 • LYNC - Teams - telefon- og videokonferencer(Webinarer).
 • E-mail

Det vil være en fordel, hvis du som studerende har:

 • En stabil og hurtig internetforbindelse. (minimum 2. Mbit)
 • En windowsbaseret PC med en nyere MS-officepakke(indeholdende Access).
 • Webcam 
 • Headset m/mikrofon

Økonomi

Uddannelsen er SU-berettiget og adgangsgivende til, at søge elevplads (Hovedforløb) inden for valgt retning.

Det er gratis for dig at tage det merkantile grundforløb 2 online.

Uddannelsesgarantien på erhvervsuddannelserne betyder, at du får mulighed for at afslutte en erhvervsuddannelse, uanset hvilket grundforløb, du har taget.

Når du er færdig med grundforløbet (GF2) på en erhvervsuddannelse, skal du optages på uddannelsens hovedforløb. For at blive optaget skal du opfylde de faglige adgangskrav til hovedforløbet, og du skal have skaffet dig en oplæringsaftale med en virksomhed.

Hvis du endnu ikke har fået en oplæringsaftale med en virksomhed, kan du komme i skoleoplæring* **. 

I skoleoplæringen fungerer Herningsholm som din oplæringsplads, og du arbejder i værkstederne og får faglige opgaver og udfordringer - nøjagtigt som hvis du var på en virksomhed. 

 

*For uddannelser med adgangsbegrænsning skal du have søgt om og være optaget på uddannelsen allerede på GF2. Læs mere om de uddannelser her.

**Der er ikke skoleoplæring på uddannelsen til eventkoordinator.

Tilmeld uddannelse

Sådan tilmelder du dig din drømmeuddannelse. Læs mere om blandt andet optagelseskrav, merit og tilmeldingsfrister. 

Studiehåndbog

I studiehåndbogen finder du alt det praktiske, der vigtigt at vide, når du er elev på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier - herunder studie- og ordensreglementet.