Der er mødepligt til al undervisning. Du skal give skolen besked, hvis du af en eller anden grund er forhindret i at deltage i undervisningen eller andre studieaktiviteter.
Hvis du bliver syg, skal du indtaste din fraværsmelding på Ludus inden kl. 9 på første og alle efterfølgende sygedage.
Andre fraværsmeddelelser skal også indtastes i Ludus i god tid inden fraværet.

Sådan logger du ind korrekt:

Husk at bruge dit korrekte Herningsholm Erhvervsskole-login. Hvis du har taget flere forskellige skoleforløb, skal du vælge dit seneste forløb/uddannelse.

Du kan kontrollere, hvordan du er logget ind under ”Vælg ny login” i menuen i øverste, højre hjørne. Det er også her, du kan vælge et andet login.


Al fravær registreres

Studievejlederen overvåger i samarbejde med kontaktlæreren udviklingen i fraværet, og indkalder elever med stort fravær til en bekymringssamtale. Hvis eleven ikke nedbringer sit fravær efter bekymringssamtalen med studievejlederen, indledes en fraværsprocedure med tre breve:

Brev 1: Eleven indkaldes til en ny samtale med studievejlederen

Brev 2: Eleven indkaldes til en samtale med uddannelseslederen

Brev 3: Eleven udmeldes

Kontaktlærer, studievejleder og uddannelsesleder vil positivt støtte eleven til at nedbringe fraværet, så proceduren kan stoppes.

Beslutning om afbrydelse af proceduren træffes bl.a. på baggrund af udviklingen i og årsagerne til fraværet. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at informere skolen om sygdom og andre årsager til fravær.


Time Tidsrum Pause
1. lektion 08:10-09:20 20 min.
2. lektion 09:40-10:50 5 min.
3. lektion 10:55-12:05 30 min.
4. lektion 12:35-13:45 10 min.
5. lektion 13:55-15:05

Studiestart 9. august 2023
Efterårsferie 14. - 22. oktober 2023 (begge dage inkl.)
Juleferie 21. december 2023 - 2. januar 2024 (begge dage inkl.)
Vinterferie 10. - 18. februar 2024 (begge dage inkl.)
Påskeferie 23. marts - 1. april 2024 (begge dage inkl.)
Kr. Himmelfartsferie 9. - 12. maj 2024 (begge dage inkl.)
Pinseferie 18. - 20. maj 2024 (begge dage inkl.)
Sommerferie 29. juni - første dag - (opstart endnu ikke fastsat)

Alle studerende på ungdomsuddannelser kan bestille et ungdomskort. Så får du ret til at køre gratis med tog og bus i dit takstområde.
Tjek den aktuelle pris og læs mere på ungdomskort.dk.

Bestilling og fornyelse af dit hypercard/uddannelseskort sker via Borger.dk

For at få adgang skal du bruge et NemID, som du bestiller på NemID.nu.

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er den økonomiske hjælp, den danske stat giver unge over 18 år, der tager en uddannelse.

Du søger SU i minSU på su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID, som du kan bestille på su.dk. Det tager noget tid at få signaturen, så bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden. 

Du kan tidligst søge SU 1 måned, før den dato, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år, og at du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen.

Søg SU i god tid før uddannelsen starter, men lad være med at søge, før du har fået bekræftet, at du er optaget på uddannelsen.

Hvis du er for tidligt ude, kan du få et afslag på SU-ansøgningen, fordi uddannelsesstedet ikke har registreret dig endnu.Skolestart i 2017 eller senere

I løbet af din gymnasietid skal du gennemføre:

 • mindst 10 skriftlige eller mundtlige eksamener (har du mere end 4 A-niveau fag øges antallet af eksamener med én for hvert ekstra A-fag). Skriftlig dansk er obligatorisk i 3.g. Ligeledes er mundtlig eksamen obligatorisk i studieområdeprojektet (SOP).
 • skriftlige eller mundtlige interne termins- og årsprøver eller andre prøver

Eksamener varierer med de forskellige studieretninger, men følgende ligger fast:

1. år - Grundforløb: Interne prøver i almen sprogforståelse og økonomisk grundforløb
2. år
- Skriftlig opgave i dansk og historie
- Studieretningsopgave (SRO)
3. år - Studieretningsprojekt (SOP) 

Læs eksamensreglementet her (pdf). Retsgrundlaget for reglementet kan findes på www.uvm.dk.

Datoer for eksamener m.v. kan findes her.

 


Du kan finde klassernes aktuelle studieplaner her.
Gå ind i ”Menu” og vælg ”Studieplan”

Studieplanerne udformes ved starten af skoleåret af klassernes lærere. Hver klasse har sin egen studieplan, som indeholder beskrivelser af undervisningsforløb i de enkelte fag og på tværs af fagene. Studieplanerne giver et overblik over de temaer og undervisningsmaterialer, der arbejdes med i skoleåret.

Undervisningsbeskrivelser for de enkelte fag bliver lavet af lærerne ved slutningen af skoleåret. De viser i detaljer, hvad der er foregået i undervisningen.


På Herningsholm Erhvervsgymnasium har vi et sæt spilleregler for, hvordan vi omgås hinanden - studie- og ordensreglementet.
Her kan du læse om, hvad vi forventer af dig, når du er elev hos os.

Studie- og ordensreglementet

 

 


Herningsholm Erhvervsgymnasium har en antimobbe-strategi, som du kan se her:

Antimobbestrategi


Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier ønsker at være en uddannelsesinstitution, hvor ingen – hverken elever eller ansatte – udsættes for sexisme eller seksuel chikane.

Det er vigtigt for os, at du trygt kan gå i skole hver eneste dag. Vi er en skole, hvor der er fokus på den værdige og respektfulde tilgang til alle, der færdes på og omkring skolen.

skolens hjemmeside kan du læse mere om vores fælles indsats imod sexisme, hvordan du skal forholde dig, og hvem du kan kontakte i forbindelse seksuelle krænkelser eller grænseoverskridende adfærd.


Marie Lund

2542 4532
ml@slet-dette.herningsholm.dk


Anne-Marie Kristensen

Uddannelsesleder
2542 4534
amk@slet-dette.herningsholm.dk

Mie Aasted

Uddannelsesleder HTX Herning
2542 4520
maa@herningsholm.dk

Elisabeth E. Hattens

Uddannelsesleder HHX Ikast
2542 4535
eej@slet-dette.herningsholm.dk

Morten Harde Clausen

Uddannelsesleder HHX Herning
2542 4511
mhc@slet-dette.herningsholm.dk 

Uddannelsessekretærer


Hvad kan jeg bruge en studievejleder til?

Studievejledningen på Herningsholm Erhvervsgymnasium hjælper dig med at gennemføre din uddannelse på gymnasiet.

Vi kan hjælpe dig med:

 • Samtaler om trivsel, fravær eller karakterer
 • Henvisninger til lektiecafe eller psykolog
 • Specialpædagogisk støtte
 • SU
 • Bolig
 • Særordninger for elitesportselever

Kontakt os for en snak.


I Læsevejledningen arbejder vi sammen med eleverne om deres læse- og skrivevanskeligheder. 

Vi: 

•hjælper med at overflytte elevernes hjælpemidler fra folkeskolen

•tester for ordblindhed

•søger hjælpemidler hjem. 

 

I 1.g tester vi alle elever for læsehastighed og tilbyder de elever, der ikke læser så hurtigt, at deltage i et hurtiglæsningskursus. 

 


På din ungdomsuddannelse vil du møde forskellige vejledere. Du vil møde skolens egne vejledere og en studie- og karrierevejleder fra Studievalg Midt- og Vestjylland.

Skolens egne vejledere kan hjælpe dig med alt omhandlende gennemførelse af gymnasiet.

Studievalgsvejledere kan hjælpe dig med spørgsmål vedrørende videregående uddannelse og karriere.

Vi, Pia Lavrentz Bach og Morten Maegaard, afholder kollektive arrangementer, træffetider og workshops flere gange om året.

Til træffetiderne kan vi bl.a. vejlede i: 

 • Hvordan man bliver afklaret i forhold til et valg af studie
 • Hvordan man ansøger og optages på en videregående uddannelse
 • Adgangskvotienter, specifikke adgangskrav og standby
 • Uddannelsessystemet
 • Kvote 1 og kvote 2
 • Job og karriere 
 • Udlandsophold 
 • Sabbat
 • SU

Ovenstående emner er også en del af de kollektive arrangementer.

 

Pia Lavrentz Bach (plba@slet-dette.studievalg.dk) er vejleder for HHX og HTX i Herning.

Morten Maegaard (mlma@slet-dette.studievalg.dk) er vejleder for HHX i Ikast.

 

Du kan booke tid til vejledning på Studievalgs hjemmeside her – vælg ”Book vejledning i Midt- og Vestjylland” og så din skole. Du er også velkommen til at sende os en mail.


De bedste hilsner
Pia Lavrentz Bach og Morten Maegaard
Studievalg Midt- og Vestjylland

 

Nyttige links
Ug.dk + Ug.dk/inspirationVærktøjer til inspiration
Su.dkStatens Uddannelsesstøtte
Optagelse.dkHer søger du om optagelse på en videregående uddannelse
Studievalg.dkAlt om de 7 landsdækkende studievalgscentre
Gribverden.dkLæs om udenlandsmuligheder