Madaffald

Al organisk materiale med undtagelse af jord er madaffald. Det vil sige, at jord fra fx potteplanter eller krydderurter IKKE er madaffald.

 

             •  Frugt og grønt

             •  Fisk

             •  Kød

             •  Brød og kager

             •  Æggeskaller

             •  Fedt og sovs

             •  Kaffe- og tefiltre

             •  Ben

             •  Afskårne blomster

 

Restaffald

 Restaffald er dét, der ikke kan sorteres i de øvrige fraktioner.

             •  Snavset papir, fx vådt eller med madrester på

             •  Snavset pap, fx pizzabakker

             •  Snavset plast, fx plastikbøtte med madaffald i

             •  Chipsposer

 

Papir og pap

 Alt papir og pap skal være tørt og tomt for plast, folie, flamingo og lignende.

 

             •  Printerpapir

             •  Kuverter

             •  Kontorpapir

             •  Småt pap

             •  Æsker

             •  Bølgepap

             •  Aviser

             •  Paprør

 

Metal, plast, mad- og drikkekartoner

Affaldet behøver ikke være rent, men det skal være tomt.

Metal:

             •  Konservesdåser

             •  Sodavandsdåser (uden pant)

             •  Foliebakker og stanniol
Plast:

             •  Emballage fra madvarer

             •  Plastflasker (uden pant)

             •  Dunke

             •  Plastbakker

Mad- og drikkekartoner:

             •  Mælke- og juicekartoner

             •  Kartoner fra madvarer