I studiehåndbogen finder du alt det, der vigtigt at vide, når du er elev på HTX Herning.


Der er mødepligt til al undervisning. Du skal give skolen besked, hvis du af en eller anden grund er forhindret i at deltage i undervisningen eller andre studieaktiviteter.
Hvis du bliver syg, skal du indtaste din fraværsmelding på Elevplan inden kl. 9 på første og alle efterfølgende sygedage.
Andre fraværsmeddelelser skal også indtastes i Elevplan i god tid inden fraværet.

Sådan logger du ind korrekt:

Husk at bruge dit korrekte Herningsholm Erhvervsskole-login. Hvis du har taget flere forskellige skoleforløb, skal du vælge dit seneste forløb/uddannelse.

Du kan kontrollere, hvordan du er logget ind under ”Vælg ny login” i menuen i øverste, højre hjørne. Det er også her, du kan vælge et andet login.


Al fravær registreres

Studievejlederen overvåger i samarbejde med kontaktlæreren udviklingen i fraværet, og indkalder elever med stort fravær til en bekymringssamtale. Hvis eleven ikke nedbringer sit fravær efter bekymringssamtalen med studievejlederen, indledes en fraværsprocedure med tre breve:

Brev 1: Eleven indkaldes til en ny samtale med studievejlederen

Brev 2: Eleven indkaldes til en samtale med uddannelseslederen

Brev 3: Eleven udmeldes

Kontaktlærer, studievejleder og uddannelsesleder vil positivt støtte eleven til at nedbringe fraværet, så proceduren kan stoppes.

Beslutning om afbrydelse af proceduren træffes bl.a. på baggrund af udviklingen i og årsagerne til fraværet. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at informere skolen om sygdom og andre årsager til fravær.


Time Tidsrum Pause
1. time 08:10-09:10 10 min.
2. time 09:20-10:20 10 min
3. time 10:30-11:30 30 min.
4. time 12:00-13:00 10 min.
5. time 13:10-14:10 5 min.
6. time 14:15-15:15
Time Tidsrum Pause
1. time 08:10-09:10 10 min.
2. time 09:20-10:20 30 min
3. time 10:50-11:50 10 min.
4. time 12:00-13:00 10 min.
5. time 13:10-14:10 5 min.
6. time 14:15-15:15

Vinterferie 12. - 16. februar 2018 (begge dage inkl.)
Påskeferie 26. marts - 2. april 2018 (begge dage inkl.)
Bededagsferie 27. april 2018
Kr. Himmelfartsferie 10. - 11. maj 2018 (begge dage inkl.)
Pinseferie 19. - 21. maj 2018 (begge dage inkl.)
Sidste skoledag (2.g og 3.g) 23. maj 2018
Første eksamensdag 24. maj 2018
Sidste skoledag (1.g) 8. juni 2018
Sidste eksamensdag 27. juni 2018
Dimission 29. juni 2018
Studiestart 8. august 2018
Efterårsferie 15. - 21. oktober 2018 (begge dage inkl.)
Juleferie 22. december 2018 - 6. januar 2019 (begge dage inkl.)
Vinterferie 11. - 17. februar 2019 (begge dage inkl.)
Påskeferie 13. -22. april 2019 (begge dage inkl.)
Bededagsferie 17. - 19. maj 2019 (begge dage inkl.)
Kr. Himmelfartsferie 30. maj - 2. juni 2019 (begge dage inkl.)
Sidste skoledag (1.g) 7. juni 2019
Pinseferie 8. - 10. juni 2019 (begge dage inkl.)
Sidste skoledag (2.g og 3.g) 16. maj 2019
Første eksamensdag 20. maj 2019
Sidste eksamensdag 26. juni 2019
Dimission 28. juni 2019

Herningsholm Erhvervsgymnasium har i særlige tilfælde mulighed for i kortere eller længere perioder at tilbyde gymnasieelever at bo på Skolehjemmet.

Skolehjemmet har 179 sengepladser, de fleste i dobbeltværelser med eget bad og toilet, og der er gode forhold for handicappede.

Værelserne er til to personer, og vi tager så vidt muligt hensyn til, hvem du ønsker at dele værelse med.

På skolehjemmet har du adgang til mange forskellige faciliteter som, f.eks. vaskemaskine, tørretumbler, TV-stue, poolbord, fodbold-, streetbasket og beachvolleybane med mere - alt sammen til rimelige priser.

 

På alle værelser er der adgang til trådløst netværk.

 

Nuværende elever:

Er du allerede er elev på Herningsholm Erhvervsgymnasium, så spørg din studievejleder om mulighederne.

 

Kommende elever:

Hvis du overvejer at søge ind på Herningsholm Erhvervsgymnasium og din ansøgning er betinget af muligheden for at kunne bo på skolen, kan du henvende dig til følgende uddannelseschefer og høre nærmere:

 

Uddannelseschef Anne-Marie Kristensen (HTX/HHX Herning)

Uddannelseschef Vivian S. Olsen (HTX/HHX Herning)

Uddannelseschef Erik Sidenius (HHX Ikast)

Alle studerende på ungdomsuddannelser kan bestille et ungdomskort. Så får du ret til at køre gratis med tog og bus i dit takstområde.
Tjek den aktuelle pris og læs mere på ungdomskort.dk.

Bestilling og fornyelse af dit hypercard/uddannelseskort sker via Borger.dk

For at få adgang skal du bruge et NemID, som du bestiller på NemID.nu.

SU (Statens Uddannelsesstøtte) er den økonomiske hjælp, den danske stat giver unge over 18 år, der tager en uddannelse.

Du søger SU i minSU på su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID, som du kan bestille på su.dk. Det tager noget tid at få signaturen, så bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden. 

Du kan tidligst søge SU 1 måned, før den dato, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år, og at du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen.

Søg SU i god tid før uddannelsen starter, men lad være med at søge, før du har fået bekræftet, at du er optaget på uddannelsen.

Hvis du er for tidligt ude, kan du få et afslag på SU-ansøgningen, fordi uddannelsesstedet ikke har registreret dig endnu.


Skolestart i 2017 eller senere

I løbet af din gymnasietid skal du gennemføre:

 • mindst 10 skriftlige eller mundtlige eksamener. Skriftlig dansk er obligatorisk i 3g (har du mere end 4 A-niveau fag øges antallet af eksamener med én for hvert ekstra A-fag). Ligeledes er mundtlig eksamen obligatorisk i studieområdeprojektet (SOP).
 • skriftlige eller mundtlige interne termins- og årsprøver eller andre prøver

 Eksamener varierer med de forskellige studieretninger, men følgende ligger fast:

1. år   - Grundforløb: Interne prøver i naturvidenskabeligt grundforløb og produktudvikling
2. år- Skriftlig opgave i dansk og historie
- Studieretningsopgave (SRO)
3. år- Studieområdeprojekt (SOP)

Skolestart i 2015 eller 2016

Hvis du er startet på din uddannelse i 2015 eller 2016, gælder der andre regler for eksamen og prøver.

I løbet af din gymnasietid skal du gennemføre:

 • mindst 8 skriftlige eller mundtlige eksamener (har du mere end 4 A-niveau fag øges antallet af eksamener med én for hvert ekstra A-fag)
 • skriftlige eller mundtlige interne termins- og årsprøver eller andre prøver

Eksamener varierer med de forskellige studieretninger, men følgende ligger fast:

1. år    - Intern prøve i Studieområdet i grundforløbet
- Eksamener ved udtræk
2. år- Interne prøver, skriftlige terminsprøver i mulige skriftlige prøvefag ved sommereksamen
- Eksamener ved udtræk
3. år- Teknikfag
- Studieretningsprojekt
- Eksamen i Studieområdet i studieretningsforløbet
- Eksamener ved udtræk

Læs eksamensreglementet her.

Retsgrundlaget for reglementet kan findes på www.uvm.dk

Datoer for eksamener m.v. kan findes her


På Its Learning kan du se studieplaner og undervisningsbeskrivelser for klasserne på Herningsholm Erhvervsgymnasium.

Brugernavn: Gæst

Adgangskode: Studieplan1

Log ind på Its Learning her

Studieplanerne udformes ved starten af skoleåret af klassernes lærere. Hver klasse har sin egen studieplan, som indeholder beskrivelser af undervisningsforløb i de enkelte fag og på tværs af fagene. Studieplanerne giver et overblik over de temaer og undervisningsmaterialer, der arbejdes med i skoleåret.

Undervisningsbeskrivelser for de enkelte fag bliver lavet af lærerne ved slutningen af skoleåret. De viser i detaljer, hvad der er foregået i undervisningen.


På Herningsholm Erhvervsgymnasium har vi et sæt spilleregler for, hvordan vi omgås hinanden - studie- og ordensreglementet.
Her kan du læse om, hvad vi forventer af dig, når du er elev hos os.

På Herningsholm Erhvervsgymnasium forventer vi, at du udviser almindelig god opførsel. Med det mener vi f.eks. at du møder til tiden, rydder op efter dig, slukker din mobil i timerne og undlader at forlade undervisningen i utide. Du er erstatningspligtig, hvis du forvolder skade på skolens bygninger, inventar, bøger og udstyr.  

Vi lægger vægt på en god og ordentlig omgangstone på skolen, både mellem elever og lærere, og eleverne imellem. Samværet skal være præget af gensidig respekt. Se afsnittet Gensidig respekt i dagligdagen.  

Dette gælder også, hvis du deltager i studieaktiviteter uden for skolens område. Det kan f.eks. være på virksomhedsbesøg og studieture. Her gælder et særskilt reglement, som du finder under afsnittet Studieture.  

Du er som elev skolens ambassadør udadtil og du må derfor ikke bringe skolens navn i miskredit ved f.eks. at sende useriøse elektroniske breve, udbyde piratkopier over nettet, lave arrangementer og rejser i skolens navn og lignende.  

Der må ikke forefindes eller indtages alkohol i skoletiden. Euforiserende stoffer må under ingen omstændigheder forefindes eller indtages på skolen eller i forbindelse med studieaktiviteter uden for skolens område. Se afsnittet Alkohol og andre rusmidler.  

Fri og uhindret kommunikation samt hensynet til identifikation forudsætter, at man kan se hinandens ansigt. Derfor er det ikke tilladt at tildække øjne*, næse eller mund under deltagelse i undervisningen og på skolens område generelt. 

Påbudt sikkerheds- og arbejdsbeklædning er undtaget.

Hvis reglerne ikke overholdes, iværksætter skolen sanktioner i form af udelukkelse fra undervisningen eller bortvisning.

*) Det er tilladt at bære solbriller udendørs uden for undervisningen. 

Der er mødepligt til al undervisning og til andre obligatoriske studieaktiviteter.  

Alle former for fravær, uanset årsagen, registreres som fravær. Der findes ingen ”ret” til fravær.  Eneste fravær, der ikke registreres som sådan, er fravær, der kan sidestilles med undervisning, f.eks. deltagelse i konkurrencer under Young Enterprise eller kurser i udlandet i skolens regi.  

Du har pligt til at give skolen besked, hvis du af en eller anden grund er forhindret i at deltage i undervisningen eller andre studieaktiviteter.  

Hvis du bliver syg, skal du på HTX og HHX i Herning og Ikast indtaste din fraværsmelding på Elevplan inden kl. 9 på første sygedag. Andre fraværsmeddelelser skal indtastes i Elevplan i god tid inden fraværet.  

Skolen kan kræve dokumentation for sygdomsforløb (herunder også for indkaldelser og henvisninger til speciallæger). I særlige tilfælde kan skolen bede om en lægeerklæring, som det er dit ansvar at fremskaffe og betale.  

Skolen vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvor grænsen for fravær går. Om der skal iværksættes sanktioner beror på en konkret vurdering, herunder skolens kendskab til dig som elev. Det kan f.eks. spille ind, om du er i stand til at læse lektier og aflevere opgaver, mens du er fraværende.  

Det er vigtigt, at vi kender årsagen til dit fravær, så skolen kan vurdere, hvad der skal ske som følge af dit fravær. Du kan følge udviklingen i dit fravær på Elevplan (link via It’s Learning).

Som elev på Herningsholm Erhvervsgymnasium har du en række pligter, og vi forventer:

 • At du møder velforberedt og deltager aktivt i undervisningen 
 • At du afleverer skriftlige opgaver rettidigt i et omfang og af en kvalitet, der lever op til de faglige minimumskrav 
 • At du deltager i terminsprøver, årsprøver o.l. 
 • At du deltager i ekskursioner, studieture o.l. 
 • At du deltager i fællesarrangementer og andre studieaktiviteter

Manglende afleveringer og manglende fysisk tilstedeværelse er begge udtryk for manglende studieaktivitet og indgår i vores samlede vurdering af din studieaktivitet.

Plagiat

Du skal være opmærksom på reglerne for afskrift (plagiat). Til eksamen betragtes afskrift som snyd, og du vil blive bortvist fra den pågældende eksamen og kan således ikke få din eksamen. Til daglig vil afskrift betyde, at du ikke får godkendt din besvarelse og du vil blive indberettet til uddannelseschefen.  Gentagelsestilfælde af plagiat vil give skriftlig advarsel og kan medføre bortvisning eller udskrivning af uddannelsen.

Hvis du ikke kan betragtes som studieaktiv 

Fratagelse af SU (Statens Uddannelsesstøtte): For at modtage SU skal du være studieaktiv, og det er skolen, som afgør, om du er studieaktiv. Med studieaktivitet mener vi, at du deltager i undervisningen og i prøver, og at du afleverer opgaver m.v. efter gældende regler for uddannelsen. Hvis skolen vurderer, at du ikke er studieaktiv, og at du ikke vil kunne indhente det forsømte, bortfalder din ret til SU. 

For at blive rykket op på næste klassetrin er det en betingelse, at du har fået et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen i det forløbne år. I daglig praksis vil det betyde, at du kan rykkes op, hvis du har et gennemsnit på 2,0 eller derover.  

Hvis du ikke kan rykkes op på næste klassetrin, skal du være opmærksom på, at du kun kan gå et klassetrin om en enkelt gang, og at en gymnasial uddannelse samlet maksimalt må tage fem år.

Overtrædelse af skolens studieregler og ordensregler generelt kan medføre forskellige sanktioner afhængig af situationen. I afsnit 10 fremgår hvilke sanktioner, der kan tages i brug.

Du har mulighed for at klage over iværksatte sanktioner. Klager skal indleveres skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået meddelelse om sanktionen. Klagen skal indleveres til gymnasiets rektor, der vurderer om klagen videresendes til Undervisningsministeriet sammen med sin egen udtalelse i sagen. 

Du vil indenfor 2 uger få svar på om din klage vil blive behandlet eller afvist.  

Du får mulighed for at se og kommentere skolens udtalelse indenfor 1 uge, inden sagen eventuelt sendes videre til ministeriet. Hvis du har kommentarer, bliver disse sendt med sammen med sagens akter.

Alkohol, euforiserende stoffer og andre rusmidler kan IKKE kombineres med arbejde eller undervisning. Derfor vil vi have en skole, hvor der ikke findes elever, der er påvirket af heraf.  

Der må ikke indtages alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler i undervisningstiden eller på tidspunkter, der kan sidestilles hermed, f.eks. studierejser og ekskursioner. Det er heller ikke tilladt at møde til undervisning påvirket af enten alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler.  

Overtrædes disse regler, vil det på stedet blive påtalt af det tilstedeværende ansvarshavende personale, og den påvirkede elev vil blive bedt om at forlade skolen øjeblikkeligt – sker overtrædelsen i forbindelse med en studietur, så kan eleven hjemsendes for egen regning. Hændelsen vil derefter blive indberettet til rektor som afgør om overtrædelsen medfører bortvisning/udskrivning. 

Salg/formidling/besiddelse af euforiserende stoffer og andre rusmidler på skolens matrikel fører til omgående politianmeldelse, bortvisning samt udmeldelse uden yderligere advarsler. 

Hvis der opstår mistanke om, at en elev, i skoletiden, er i besiddelse af/under påvirkning af enten alkohol, euforiserende stoffer eller andre rusmidler, forbeholder skolen sig ret til at teste vedkommende. Hvis vedkommende nægter at deltage i en sådan test, vil vedkommende straks blive bortvist. Skolen forbeholder sig i øvrigt ret til på ethvert tidspunkt at involvere politiet.  

I løbet af skoleåret afholdes en lang række af sociale arrangementer uden for undervisningstiden. Nogle af disse arrangementer kan efter aftale med ledelsen give begrænset og reguleret adgang til alkohol. 

Gymnasiefester og fredagscaféer arrangeres altid ud fra de retningslinjer, som på forhånd aftales mellem festudvalg og ledelse. Der må ikke medbringes drikkevarer af nogen art. Disse vil blive konfiskeret ved indgangen. Ved disse særlige arrangementer vil der i stedet være mulighed for at købe drikkevarer bl.a. øl, mokai/breezer, vand, sodavand. 

I forbindelse med gymnasiefester og fredagscaféer må man ikke indtage alkoholiske drikke i et sådant omfang, at man er til gene for andre eller til fare for sig selv. Skolen forbeholder sig ret til at hjemsende/nægte adgang til en elev, der er fuld ved ankomsten til et socialt arrangement, f.eks. en gymnasiefest. Ved arrangementer på skolen, hvor alkohol indgår, er der altid et antal lærere/voksne/forældrekorps/vagtkorps til stede, som sikrer at arrangementet afvikles på en måde, så forældre kan være trygge ved de unges deltagelse. 

I forbindelse med gymnasiefester og fredagscaféer er det desuden strengt forbudt at være i kontakt med, besidde, gøre brug af og indtage euforiserende stoffer eller andre rusmidler (herunder også medicin, der kan anvendes som rusmiddel), og det fører lige som salg/formidling/besiddelse af euforiserende stoffer på skolens matrikel til omgående politianmeldelse, bortvisning samt udmeldelse uden yderligere advarsler. Tilstedeværelse til gymnasiefester og fredagscaféer under påvirkning af euforiserende stoffer og andre rusmidler vil føre til øjeblikkelig bortvisning fra skolen samt udmeldelse uden yderligere advarsler. Skolen forbeholder sig i øvrigt ret til på ethvert tidspunkt at involvere politiet.  

Herningsholm Erhvervsgymnasium bestræber sig på at afholde 4 årlige fester for skolens gymnasieelever:

 • Opstartsfest 
 • Julefest 
 • Gatsbyfest 
 • Gallafest (kun for 3.g elever)

I forbindelse med gymnasiefesterne er der udfærdiget følgende ordensregler:

 • Dørene er åbne imellem kl. 20.00-21.00 
 • Indgang mod vest – åbnes af vagtkorps – kun adgang med armbånd – intet billetsalg ved indgangen 
 • Ankommer en elev fuld til festen, forbeholder skolen sig ret til at nægte eleven adgang 
 • Drikkevarer må ikke medbringes og vil blive konfiskeret ved indgangen 
 • Jakker og tasker afleveres i garderoben (gratis) 
 • Toiletter skal benyttes – det er ikke tilladt at tisse udenfor 
 • Rygning og adgang til frisk luft kun i udendørs rygegård

Brydes reglerne klipper vagterne armbåndet, og man bortvises fra festen. 

Ved overtrædelse af ovenstående bestemmelser kan rektor iværksætte en eller flere sanktioner, hvilke fremgår af § 7 i bekendtgørelsen om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Følgende kan komme på tale: Advarsler, udelukkelse fra konkrete arrangementer, midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage samt bortvisning og udskrivning fra skolen.

Som elev på Herningsholm Erhvervsgymnasium er du repræsentant for skolen og for Danmark. Derfor gælder det om, at du opfører dig anstændigt og tager hensyn til de øvrige deltagere på turen og de øvrige gæster på vandrehjem/hotel. Det er vigtigt at huske, at du er gæst i et andet land og derfor har du pligt til at respektere de værdinormer, der hersker her. Under transporten – og under opholdet i det hele taget - gælder personalets anvisninger og på vandrehjem/hotel gælder overnatningsstedets regler. 

På turen i øvrigt gælder følgende regler:

 • Skolen udpeger i forbindelse med hver rejse en lærer, der er den øverste ansvarlige for, at den enkelte studietur afvikles på en værdig måde
 • De anvisninger, som gives af de deltagende ansatte skal altid følges. Sker dette ikke vil der blive givet henstillinger og advarsler. I særligt grove tilfælde kan en elev sendes hjem for egen regning og udskrives /bortvises fra skolen
 • Studieture på første årgang er altid alkoholfrie
 • På studieture på anden og tredje årgang er det ikke tilladt at drikke alkohol i forbindelse med transport til og fra bestemmelsesstedet
 • Alkoholindtagelse og støjende adfærd på værelserne på overnatningsstederne er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at drikke alkohol eller optræde beruset i forbindelse med arrangementer og besøg, der er en del af rejsen. Indtagelse af andre rusmidler (euforiserende stoffer) i forbindelse med en studietur vil altid medføre en hjemsendelse for egen regning samt en bortvisning/udskrivning fra skolen
 • Det er ikke tilladt at forlade sin rejsegruppe uden at have givet besked om, hvor man vil tage hen. Det er vigtigt, at du altid følges med en eller flere af dine kammerater, hvis du forlader din rejsegruppe
 • Du må ikke foretage dig handlinger, der kan virke stødende eller provokerende over for de mennesker og kulturer, du besøger
 • I forbindelse med særlige arrangementer kan der gælde specielle regler, og disse vil blive omdelt til alle deltagere før arrangementets start 

Overtrædelser af ovenstående reglement for studieture vil i de tilfælde, der ikke umiddelbart giver bortvisning, senest ved hjemkomsten blive fulgt op af en skriftlig advarsel.

Herningsholm Erhvervsgymnasium er et uddannelsessted og en arbejdsplads for mange mennesker, hvor den enkeltes adfærd har betydning for andres udviklingsmuligheder, trivsel og tryghed. Derfor skal samværet være præget af gensidig respekt. 

Dette skal forstås på følgende måde: 

Ingen elever, ansatte eller andre der færdes på Herningsholm Erhvervsgymnasium må udsættes for – eller udsætte andre for – nedværdigende eller krænkende handlinger. Herningsholm Erhvervsgymnasium accepterer ikke adfærd, der indebærer vold, elementer af mobning, personlig chikane, forulempelse af andre, forårsager skader på andres ejendele, eller som lægger fysiske hindringer i vejen for nogen. Dette gælder såvel til hverdag som i forbindelse med sportsdage, særlige festdage, ritualer og lignende aktiviteter. 

Alle elever har pligt til at følge anvisninger fra skolens ansatte, og du skal vise hensyn, omtanke og respekt for kammerater, medstuderende og ansatte både i og uden for skoletiden. Nedsættende omtale af eller chikane mod andre via de sociale medier, interne net-konferencer, e-mail, publikationer (bl.a. blå bog), sms, billedoptagelse på mobiltelefoner, billeder på internettet og lignende samt brug af ringeagtende eller kønsdiskriminerende udtryk om andre tolereres ikke. 

Herningsholm Erhvervsgymnasium forventer, at du forstår at trække grænsen mellem, hvad der kan opfattes som humoristiske indslag og påfund, og hvad der har karakter af grov eller ondskabsfuld optræden over for andre. I tilfælde af uenighed om, hvor denne grænse går, skal du rette dig efter de anvisninger, du får af skolens ledelse og lærere. 

I tilfælde af overtrædelse af denne adfærdskodex for Herningsholm Erhvervsgymnasium træder de sanktioner i kraft, der er anført i Studie- og ordensreglementets afsnit 10 om sanktioner. Endelig kan der i særlig grove tilfælde blive tale om politianmeldelse og bortvisning/udskrivning.

På Herningsholm Erhvervsgymnasium er der en række regler, der skal overholdes af alle – elever som ansatte. Reglerne er fastlagt for at sikre, at bygningen og omgivelserne holder sig pæne i mange år fremover. Alle har pligt til at respektere reglerne og hjælpe med til, at vi alle får et behageligt og trygt undervisnings- og arbejdsmiljø.

Herningsholm Erhvervsgymnasium er totalt røgfrit både inde og ude – også på græsplænen og p-pladserne! Rygning henvises til offentlige arealer og fortove i omegnen. 

E-cigaretter samt snus og andre tyggetobaksprodukter er også omfattet af reglerne 

Rygepolitikken gælder alle, der færdes omkring gymnasiet f.eks. elever, ansatte og gæster (forældre, håndværkere osv.)

Sanktioner. Kan gives af ledere ansat ved Herningsholm Erhvervsskole, 1. gang mundtlig henstilling med notat, 2. gang skriftlig advarsel og brev om bortvisning/ udskrivning ved gentagelse.

Spisning foregår i Agoraen, hvor der er stole og borde til formålet. I undervisningslokalerne, på Mediateket og i andre lokaler rundt på skolen er det i orden at medbringe en vandflaske, mens sodavand, kaffe og madvarer i det hele taget ikke er tilladt.

På Herningsholm Erhvervsgymnasium har vi undervisnings- og ikke klasselokaler, hvilket betyder at lokalet skal forlades og aflåses efter hver lektion – også selvom klassen har 2 sammenhængende timer i samme lokale. Lokalerne vil derfor være aflåste i frikvartererne med mindre, der er en lærer til stede i lokalet.  

Inden lokalerne forlades skal stolene sættes op og evt. affald skal i skraldespanden. Eleverne har pligt til at efterlade lokalet ryddet og klar til næste lektion. 

Nægter en elev/klasse at medvirke til at lokalet er ryddeligt vil der i første omgang blive givet en pædagogisk tilrettevisning. Nægter en elev/klasse gentagne gange at medvirke, vil der 1) blive taget notat på næste tilrettevisning, 2) kunne gives skriftlige advarsler i yderligere gentagelsestilfælde og 3) kunne iværksættes relevante sanktioner jf. dette studie- og ordensreglements afsnit 10 (fx udelukkelse fra konkrete arrangementer).

Særregler for Next Level: 

Ovenstående regler gælder også for Next Level, dog må eleverne blive i lokalet, hvis de har 2 sammenhængende timer i lokalet – ellers skal der også aflåses mellem hvert skift. Dispensationen gælder, da gangarealet i Next Level ikke er stort nok til at huse 4 klasser i frikvartererne.

Inden fællesarealerne forlades har du pligt til at sætte din stol op og smide evt. affald i skraldespanden. Din plads skal efterlades ryddet og klar til næste elev.

 Du skal følge de anvisninger, personalet giver med henblik på, at fællesområderne skal være appetitlige og ryddelige. Følger du ikke anvisningerne, vil der (med mindre der er tale om særlig grov adfærd) i første om gang blive taget notat på den pædagogiske tilrettevisning, du vil modtage. I særligt grove tilfælde og i gentagelsestilfælde vil du modtage en skriftlig advarsel, hvoraf det vil fremgå hvilke sanktioner, der vil blive anvendt, hvis din adfærd ikke ændres (se også dette reglement afsnit 10).

Overtrædelse af skolens studieregler kan medføre forskellige sanktioner afhængig af situationen. Hvis der er tale om en mindre overtrædelse af studiereglerne, vil du normalt få en pædagogisk tilrettevisning.  

Ved gentagne eller mere alvorlige overtrædelser af studiereglerne vil du få en skriftlig advarsel.  

1. skriftlige advarsel: 

En kopi af advarslen sendes til dine forældre, hvis du er under 18 år, og i visse tilfælde indkaldes du sammen med dine forældre til en personlig samtale. Øvrige sanktioner kan iværksættes i forbindelse med 1. advarsel. Sanktioner, der udløses ved efterfølgende overtrædelser af studie- og ordensreglementet, vil fremgå af advarslen 

2. skriftlige advarsel:

En kopi af advarslen sendes til dine forældre, hvis du er under 18 år, og du indkaldes sammen med dine forældre til en personlig samtale. Øvrige sanktioner – herunder udelukkelse fra konkrete arrangementer eller (i særligt grove tilfælde) bortvisning/udskrivning -  kan iværksættes i forbindelse med 2. advarsel. 

Sanktioner jf. Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser BEK nr 1222 af 04/12/2006


Sanktioner 

§ 7. Finder skolens leder, at en pædagogisk tilrettevisning ikke er en tilstrækkelig reaktion over for en elev, der har tilsidesat skolens regler for almindelig orden og samvær eller pligten til at deltage aktivt i undervisningen, kan følgende sanktioner iværksættes: 

1) Advarsel. 

2) Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 

3) Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. 

4) Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin i det pågældende år, for elever i de sammenhængende uddannelser til studentereksamen (stx), til højere handelseksamen (hhx) og til højere teknisk eksamen (htx). 

5) Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis skolens leder træffer beslutning om, at den pågældende på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin. 

6) Bortvisning (udskrivning). 

Stk. 2. Afgørelser i henhold til stk. 1, nr. 4-6, skal så vidt muligt træffes senest en måned før offentliggørelsen af den årlige plan for prøvernes afholdelse. Ved afgørelser i henhold til stk. 1, nr. 4, gives der ikke afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer), og allerede givne afsluttende standpunktskarakterer (årskarakterer) i de pågældende fag bortfalder. 

Stk. 3. Den iværksatte sanktion skal være rimelig og relevant i forhold til den konkrete overtrædelse af skolens studie- og ordensregler. 


Du vil normalt (men ikke i særligt grove tilfælde og/eller i tilfælde, der involverer rusmidler/euforiserende stoffer) modtage en skriftlig advarsel før der iværksættes øvrige sanktioner som kan være:

Hvis advarslerne er givet som følge af manglende studieaktivitet:

 • Påbud om at følge visse aktiviteter til forbedring af indlæringen
 • Aflæggelse af prøve i alle fag på det pågældende klassetrin
 • Hvis du har fravær, der er koncentreret om enkelte fag, vil det kunne komme til at betyde, at du skal aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin
 • Du kan miste retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år. I stedet skal du aflægge prøve i faget/fagene det efterfølgende år, hvis du opnår lov til at deltage i undervisningen på ny 

Hvis advarslerne er givet som følge af andre overtrædelser af studie- og ordensreglementet:

 • Udelukkelse fra konkrete arrangementer (fester, studieture, virksomhedsbesøg, konkurrencer mm.)
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage, hvorefter genoptagelse af forløbet først kan ske efter en personlig samtale med rektor
 • Bortvisning/udskrivning

Elevens egen indbo- eller ulykkesforsikring skal dække, hvis computeren bliver stjålet på skolen – eller eleven falder ned ad trappen.

Skolen har ingen forsikringer, der dækker eleverne eller deres ejendele. Skolen er omfattet af den statslige selvforsikringsordning, og skolen må ifølge Børne- og undervisningsministeriets regler ikke tegne forsikringer, der dækker eleverne.

Hvis en elev f.eks. kommer til skade i skolen, bliver udsat for tyveri, skal transporteres syg hjem fra en studietur mv., er det derfor normalt familiens egne forsikringer, der skal dække.

 

Tegn selv forsikring

Vi anbefaler derfor, at I har tegnet:

 • En familie/indboforsikring, der dækker i tilfælde af tyveri.
 • En ulykkesforsikring, som dækker eleven i tilfælde af personskade.
 • En familie/indboforsikring bør også indeholder en ansvarsdækning, som dækker, hvis eleven kommer til at forvolde skade på andre.
 • Overvej at tilkøbe en tandskadedækning, som ikke altid er standard i en ulykkesforsikring.


Forsikring ved rejser i EU

Når elever tager på studieture inden for EU, er det et ufravigeligt krav, at eleven har en hjemtransportforsikring. Hjemtransportdækning kan være et tillæg til jeres familieforsikring, til jeres årsrejseforsikring eller en ren hjemtransportforsikring, der tegnes separat.

Hvis eleven deltager i skiture eller andre sportsture, skal I tjekke, at hjemtransportdækningen også dækker sportsrejser, da nogle forsikringsselskaber har undtaget sportsrejser i dækningen.

Elever skal have sit gule sygesikringskort med og bør i visse tilfælde også medbringe det blå.


Forsikring ved rejser uden for EU
Når elever er på studieture eller sprogrejser uden for EU, er det et ufravigeligt krav, at eleven har en syge- og hjemtransportforsikring, der dækker uden for EU.


Husk
Er dit barn fyldt 18 år eller flyttet hjemmefra?
Så husk at tjekke, om forsikringen stadig gælder, eller om der skal tegnes nye forsikringer


Opdateret 15. december 2014
Herningsholm Erhvervsgymnasium - Pædagogisk grundlag

 Det pædagogiske grundlag og de didaktiske principper bygger på skolens værdigrundlag:

Hvorfor er vi her?

Vi leverer viden, færdigheder og faglighed gennem uddannelse til fremtidens arbejdsmarked.

Hvad vil vi?

Vi vil være en lokalt funderet erhvervsskole med internationalt udsyn, og vi vil opfattes som en troværdig, faglig og saglig samarbejdspartner, der understøtter mennesker i vækst.

Hvad vil vi kendes for? 

Respektfuldhed

 • Vi taler ordentligt til hinanden
 • Vi møder vores kunder og hinanden ligeværdigt og positivt
 • Vi respekterer hinandens faglighed og forskellighed

Ansvarlighed

 • Vi er ambitiøse om de faglige mål, og vi vil udfordre de unge både mentalt og fagligt
 • Vi har et ansvar for, at den enkelte elev lærer så meget som muligt med udgangspunkt i et højt fagligt og pædagogisk niveau
 • Vi vil udvikle og understøtte talent
 • Vi vil være med til at præge den uddannelsespolitiske dagsorden
 • Vi har viljen til at udvikle os og tilstræber at være et skridt foran i forhold til kundernes behov og samfundets krav

Kundefokus

 • Vi er erhvervsorienterede – vi er i dialog med dem, der vil os
 • Vi lytter til kundernes behov – vi tilstræber at imødekomme efterspørgslen
 • Vi er imødekommende – vi møder enhver henvendelse med professionalisme og venlighed

Det er Herningsholm Erhvervsgymnasiums formål at:

 • Give unge så god en gymnasial ungdomsuddannelse som muligt
 • Sikre at unge får lysten og tilstrækkelige kompetencer til at tage en kortere eller længere videregående uddannelse (teoretisk og/eller praktisk).
 • Give unge et godt alment dannende grundlag for at fungere som ansvarsfulde borgere i samfundet.

Vi vil konstant arbejde for at kunne tilbyde inspirerende og effektiv undervisning, der giver værdi og mening, og som tager udgangspunkt i den enkelte elevs muligheder for læring.

Vi vil endvidere være et gymnasium i konstant udvikling, hvor ny og aktuel viden omsættes til kvalitet i undervisningen.

Vi anerkender, at trivsel er en forudsætning for læring. Derfor har vi fokus på at styrke klassen som social ramme for elevernes trivsel og læring. Af samme grund har vi også fokus på styrkelse af lærerfællesskabet og -samarbejdet som en nødvendig forudsætning for den optimale ramme omkring elevernes læring og trivsel.

Erhvervsgymnasiets ledergruppe december 2014


Marie Lund

2542 4532
ml@slet-dette.herningsholm.dk


Anne-Marie Kristensen

Uddannelsesleder HHX Herning, innovation og økonomiske studieretninger
2542 4534
amk@slet-dette.herningsholm.dk

Vivian S. Olsen

Uddannelsesleder HHX Herning, Internationale studieretninger
2542 4536
vso@slet-dette.herningsholm.dk

Erik Sidenius

Uddannelsesleder HHX Ikast
2542 4535
esi@slet-dette.herningsholm.dk

Nadia Hvirgeltoft

Planlægningsleder
2542 4531
nhv@slet-dette.herningsholm.dk 

Morten Harde Clausen

Uddannelsesleder
2542 4511
mhc@slet-dette.herningsholm.dk 

Hvad kan jeg bruge en studievejleder til?

Studievejledningen på Herningsholm Erhvervsgymnasium hjælper dig med at gennemføre din uddannelse på gymnasiet.

Vi kan hjælpe dig med:

 • Samtaler om trivsel, fravær eller karakterer
 • Henvisninger til lektiecafe eller psykolog
 • Specialpædagogisk støtte
 • SU
 • Bolig
 • Særordninger for elitesportselever

Kontakt os for en snak.


På din ungdomsuddannelse vil du møde forskellige vejledere. Du vil møde skolens egne vejledere og en studie- og karrierevejleder fra Studievalg Midt- og Vestjylland.

Skolens egne vejledere kan hjælpe dig med alt omhandlende gennemførelse af gymnasiet.

Studievalgsvejledere ved til gengæld en hel masse om videregående uddannelse og karriere.

Her på gymnasiet kommer jeg, Helene Haarmark, og holder træffetider, kollektive arrangementer og workshops flere gange om året.

Til træffetiderne kan jeg bl.a. vejlede i:

 • Hvordan man bliver afklaret i forhold til et valg af studie
 • Hvordan man ansøger og optages på en videregående uddannelse
 • Adgangskvotienter, specifikke adgangskrav og standby
 • Uddannelsessystemet
 • Kvote 1 og kvote 2
 • Job og karriere 
 • Udlandsophold 
 • Sabbat
 • SU

Alle spørgsmål om tiden efter gymnasiet er velkomne!”

I boksen nedenfor kan du finde mine træffetider på din skole. Hvis jeg ikke er på skolen, når du har brug for vejledning, kan du ringe på tlf.: 8755 1611 eller maile til: hha@studievalg.dk.  

De bedste hilsner
Helene Haarmark
studievalg/midtvestjylland

 

Kalender og inspirationssider
HHX IkastSe hvornår jeg er på HHX Ikast
HHX/HTX HerningSe hvornår jeg er på HHX og HTX Herning
Ug.dk + Ug.dk/inspirationVærktøjer til inspiration
Su.dkStatens Uddannelsesstøtte
Optagelse.dkHer søger du om optagelse på en videregående uddannelse
Studievalg.dkAlt om de 7 landsdækkende studievalgscentre
Gribverden.dkLæs om udenlandsmuligheder

 

 

Det er målet, at alt skriftlig kommunikation med elever, forældre m.fl. fremadrettet helt kommer til at overgå til e-boks. 

Sådan finder du os:

Log ind i din e-boks

Vælg "Tilmeldinger" i menuen

Vælg "Tilmeld afsender"

Søg efter Herningsholm Erhvervsskole

Vælg "Herningsholm Erhvervsskole"

Tryk tilmeld