En tandklinikassistent hjælper tandlægen ved behandlingen, og det er vigtigt, at du er fiks på fingrene. Tandklinikassistenten rydder af, desinficerer, steriliserer og vedligeholder instrumenter og inventar. Det er også tandklinikassistentens job at udføre administrativt arbejde og optage røntgenbilleder.

Som tandklinikassistent er du tæt på patienten, og dermed en vigtig del af klinikkens image.

På skolen har vi 10 flotte og moderne klinikker, så du vil få stor fokus på det praktiske klinikarbejde og dermed blive klar til de arbejdsopgaver, som erhvervslivet efterspørger.

Vi bruger moderne undervisningsmetoder og arbejder blandt andet med forskellige læringsstile.

Fremtidsmuligheder

Som tandklinikassistent kan du videreuddanne dig til tandplejer.

Derudover er der en del efteruddannelseskurser og konferencer for tandklinikassistenter.

Varighed

Uddannelsen til tandklinikassistent varer 3 år.

Uddannelsen består af Grundforløb 2 og et hovedforløb.

Grundforløb 2 varer 20 uger. Når du har bestået Grundforløb 2, begynder du på hovedforløbet, som veksler mellem skoleophold og praktik i virksomheden.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du først på Grundforløb 1, der varer 20 uger.For at begynde på en erhvervsuddannelse skal du have opnået et 2-tal i gennemsnit i dansk og et 2-tal i gennemsnit i matematik fra folkeskolens afgangsprøve.

Hvis du ikke kan opfylde karakterkravene, har du mulighed for at gå til en optagelsesprøve.

Læs mere og tilmeld dig optagelsesprøve

Tilmeld dig

Tilmelding foregår på www.optagelse.dk. 

Hvis du gerne vil uddanne dig til tandklinikassistent, skal du på www.optagelse.dk: 

 • Tilmelde dig fagretningen Tandklinik og frisør under hovedområdet: Omsorg, sundhed og pædagogik.
  (Grundforløb 1: hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for cirka 26 måneder). 

Eller:

 • Tilmelde dig direkte til tandklinikassistentuddannelsen
  (Grundforløb 2: Hvis du er under 25 år og har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end 26 måneder siden eller har en læreplads)

 

 


Fag

På Grundforløb 2 har du en blanding af grundfag, obligatoriske specialefag og fagområder, som er med til at gøre dig klar til at starte på uddannelsens hovedforløb.

Grundfag

 • Naturfag F
 • Psykologi E


Obligatoriske specialefag

 • Anatomi og fysiologi
 • Klinikadministration
 • Odontologisk patologi
 • Protetik
 • Profylakse
 • Radiologi

Fagområder

 • Ergonomi
 • Forebyggelse af tandsygdomme
 • Førstehjælp
 • Klinisk hygiejne
 • Kommunikation med klinikkens brugere og patientinform
 • Konstanskontrol ved røntgenundersøgelser
 • Kostens indflydelse på oral sundhed og tandsygdomme
 • Service og administration
 • Simpel tandbehandlinger
 • Sundhedspsykologi sundhedspædagogik
 • Tandmorfologi

For at kunne begynde på hovedforløbet til tandklinikassistent skal du have gennemført:

 • Psykologi E
 • Naturfag F

og opnået følgende certifikater:

 • Førstehjælp, mellem niveau

Under hovedforløbet er du skiftevis på skoleophold og i praktik i en virksomhed.

Du behøver ikke have en læreplads, inden du starter på uddannelsen. Flere finder først en læreplads, efter at de er begyndt på uddannelsen.

Hvis du ikke har en læreplads, når du afslutter Grundforløb 2, har du mulighed for at komme i skolepraktik. Det betyder, at skolen fungerer som din mester, indtil du finder en læreplads.

Hvis du allerede har fundet en lære-/praktikplads, kan du begynde din uddannelse i virksomheden, inden du starter på grundforløbet.

Læs mere om lære- og praktikplads i studiehåndbogen.

- er en enestående mulighed for, at du kan supplere dine erhvervskompetencer og dygtiggøre dig gennem valg af yderligere undervisning inden for de valgfri specialefag i uddannelsen i et omfang af indtil 4 uger, som en form for kursus.  

Det koster ikke noget at deltage på et valgfrit specialefag. 

Du har ret til at vælge valgfrie specialefag overalt i landet. Hvis du vælger en skole, der har et udbud, den nærmeste skole ikke har, er du berettiget til at bo på skolehjem under opholdet (hvis der er mere end fem kvarters offentlig transporttid).

Din virksomhed kan forlænge din uddannelsesaftale med de uger, du anvender til erhvervsrettet påbygning (op til 4 uger). 

For virksomheden er der mulighed for at få lønrefusion under skoleopholdet.


Kontakt afdelingen på tand@slet-dette.herningsholm.dk for mere information.

Uddannelsesgarantien på erhvervsuddannelserne betyder, at du får mulighed for at afslutte en erhvervsuddannelse, uanset hvilket grundforløb, du har taget.

Når du er færdig med grundforløbet (GF2) på en erhvervsuddannelse, skal du optages på uddannelsens hovedforløb. For at blive optaget skal du opfylde de faglige adgangskrav til hovedforløbet, og du skal have skaffet dig en oplæringsaftale med en virksomhed.

Hvis du endnu ikke har fået en oplæringsaftale med en virksomhed, kan du komme i skoleoplæring* **. 

I skoleoplæringen fungerer Herningsholm som din oplæringsplads, og du arbejder i værkstederne og får faglige opgaver og udfordringer - nøjagtigt som hvis du var på en virksomhed. 

 

*For uddannelser med adgangsbegrænsning skal du have søgt om og være optaget på uddannelsen allerede på GF2. Læs mere om de uddannelser her.

**Der er ikke skoleoplæring på uddannelsen til eventkoordinator.

Tilmeld uddannelse

Sådan tilmelder du dig din drømmeuddannelse. Læs mere om blandt andet optagelseskrav, merit og tilmeldingsfrister. 

Studiehåndbog

I studiehåndbogen finder du alt det praktiske, der vigtigt at vide, når du er elev på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier - herunder studie- og ordensreglementet.