Vi har god erfaring med at undervise elever med læsevanskeligheder og ordblindhed i 10. klasse på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. Elever med disse behov er inkluderet i de ordinære klasser. 

Hvis man er ordblind, er det vigtigt at fortælle det ved opstart i 10. klasse, da lærerne gerne vil støtte, hjælpe og tilpasse undervisning og materialer fra starten. Ved samarbejde og fælles hjælp kan man indgå i undervisningen på lige fod med øvrige elever. 

 

I 10. klasse på Herningsholm har vi følgende hjælp til ordblinde:&nb

  • En læsevejleder, samt yderligere kobling til læsevejledere på Herningsholm
  • CD-Ord, Into-words, Nota og Appwriter (samt mulighed for at benytte et andet system, hvis man tidligere har brugt et andet system)
  • Mulighed for at få ekstra tid til eksamen samt at gå til prøve på særlige vilkår (såfremt ordblindhed i tilstrækkelig grad kan dokumenteres) 
  • Differentieret undervisning og tilpassede opgaver

 

Man har mulighed for at medbringe sin egen computer og få installeret støtteprogrammer, men man kan også låne en skolecomputer med ordblindehjælpeprogrammer. Vi arbejder i Office 365 med OneNote og Teams. I disse systemer er der indbygget hjælp til ordblinde og læsesvage elever. 

Der er desuden mulighed for at blive testet for ordblindhed, hvis man ikke tidligere er blevet det og mistænker, at der kan foreligge ordblindhed.