Det første tre måneder af din uddannelse på HTX Herning kaldes Grundforløbet.

På Grundforløbet bliver du introduceret til kravene på en gymnasial uddannelse og profilfagene på de forskellige studieretninger, så du kan blive mere afklaret om valget af studieretning. Du vælger studieretning ved afslutningen af grundforløbet.

Se studieretningsoversigten 2024-2027
Se studieretningsoversigten 2023-2026
Se studieretningsoversigten 2022-2025

 

Grundforløbet

Naturvidenskabeligt grundforløb og produktudvikling er to undervisningsforløb, der gennemføres i grundforløbet. Formålet er, at du får indsigt i og forståelse for det tekniske gymnasiums fag og arbejdsmetoder, så du efterfølgende bliver bedre i stand til at træffe valg om studieretning. De to forløb afsluttes med prøver og resultatet tæller med på dit eksamensbevis.Gennem forløbet vil du blive introduceret til de forskellige studieretninger. Mod afslutningen af grundforløbet kommer du til en evalueringssamtale, hvor du med en lærer drøfter dine faglige interesser, styrker og svagheder, karriereønsker og på den baggrund foretages studieretningsvalget.

Efter valget af studieretning dannes studieretningsklasser for resten af gymnasietiden.

I grundforløbet vil du også få undervisning i de obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, kemi, fysik, teknologi, biologi og informatik/Kommunikation-it.

Hvad med fremtiden?

Dit studieretningsvalg låser ikke dine uddannelses- og karrieremuligheder. 

Centrale fag på næsten alle videregående uddannelser 
Dansk A og Engelsk B, som begge er obligatoriske fag på HTX. 

Videregående uddannelser inden for sprog, historie og kultur: 
Kræver et 2.fremmedsprog ud over engelsk samt historie B. Historie B er obligatorisk på HTX og Tysk C er muligt tilvalg. 

Videregående uddannelser inden for samfund og økonomi: 
Kræver matematik B (ganske få uddannelser matematik A) samt Historie B. Begge fag er obligatoriske på HTX. 

Videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed: 
Kræver typisk Matematik A, som du kan få på alle studieretninger på HTX samt Kemi B og Fysik B, som er obligatoriske fag på HTX.  

Det allervigtigste er dog, at du vælger de fag, der interesserer dig – det er dem der gør, at du kan holde gejsten oppe i tre år – og holde mulighederne åbne i forhold til videregående uddannelser og dine fremtidige karrieremuligheder.

Det er dit gennemsnit, der er vigtigt i forhold til muligheden for at komme ind på drømmestudiet. Det højeste snit opnås ved at vælge et gymnasium, der har de fag, du har det bedst med.

 

En HTX studentereksamen giver dig adgang til op til 250 uddannelser. Se mere om videregående uddannelser og prøv værktøjet Adgangskortet på UddannelsesGuiden ug.dk 


Naturvidenskab

For dig der vil arbejde i dybden med fysiske fænomener og lære at forstå dem. Studieretningen er …

It-videnskab

For dig der vil arbejde i it-branchen. Måske overvejer du en karriere som fx datalog, software …