William Demant Fonden har tildelt 6 studierejselegater af 12.000 kr. i 2022 til Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier

Legaterne skal Herningsholm tildele til elever på hovedforløbet i forbindelse med et praktikophold på en erhvervsuddannelse efter følgende retningslinjer:

  • Der skal være tale om et decideret udlandsophold, det vil sige både i og uden for Europa – oplæringen(praktikken) skal være af mindst 3 måneders varighed (ekskl. ferie)
  • Eleven skal have et dansk CPR-nummer
  • Eleven må ikke tidligere have modtaget et studierejselegat fra William Demant Fonden
  • Eleven, der tildeles et legat, skal have skilt sig ud på en positiv måde:
    - Have et efter skolens vurdering pænt standpunkt
    - Have udvist stort socialt engagement enten på skolen/uddannelsesstedet eller i samfundet generelt.

 

Hvordan ansøger man ?

Eleven, som opfylder ovennævnte retningslinjer, sender en motiveret ansøgning til jb@slet-dette.herningsholm.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til international koordinator Jane Bennetzen på jb@slet-dette.herningsholm.dk.

Læs mere om William Demant Fonden: https://www.williamdemantfonden.dk/