William Demant Fonden har tildelt 6 studierejselegater af 12.000 kr. om året til Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Legaterne skal Herningsholm tildele til elever på hovedforløbet i forbindelse med et praktikophold på en erhvervsuddannelse efter følgende retningslinjer:

 • Der skal være tale om et decideret udlandsophold, det vil sige både i og uden for Europa – oplæringen(praktikken) skal være af 1-3 måneders varighed (ekskl. ferie)
 • Eleven skal have et dansk CPR-nummer
 • Eleven må ikke tidligere have modtaget et studierejselegat fra William Demant Fonden
 • Eleven, der tildeles et legat, skal have skilt sig ud på en positiv måde:
  - Have et efter skolens vurdering pænt standpunkt
  - Have udvist stort socialt engagement enten på skolen/uddannelsesstedet eller i samfundet generelt.

 

Hvordan ansøger man?

Eleven, som opfylder ovennævnte retningslinjer, sender en motiveret ansøgning til jb@slet-dette.herningsholm.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til international koordinator Jane Bennetzen på jb@slet-dette.herningsholm.dk.

Læs mere om William Demant Fonden: https://www.williamdemantfonden.dk/


Foreningen NærBrand udleder legater til udlandsophold.

GF2-elever eller EUS-elever på erhvervsuddannelser kan søge legat hos NærBrand, hvis man opfylder følgende retningslinjer:

 • Elev har et karaktergennemsnit på grundfagene på mindst 4
 • Eleven har en dansk uddannelsesaftale eller en (AUB godkendt) udenlandsk ansættelseskontrakt
 • Eleven har bopæl i Lemvig, Skive, Viborg kommuner og omegn

 

Legatet er på 10.000 kroner plus en rejseforsikring i Topdanmark (gældende for opholdsperioden, max 1 år).

Legatet kan søges til at dække: 

 • husleje
 • el, vand og varme
 • lokal transport

Legatet dækker ikke rejse til og fra Danmark, kost, fritidsaktiviteter, internet osv.

 

Hvordan ansøger man?

Lav en motiveret ansøgning og vedhæft dokumentation for standpunktskarakter. Indsend det via NærBrands hjemmeside: www.naerbrand.dk