For dig der elsker samfundsfag og gerne vil fordybe sig i samfundsfaglige diskussioner. Med interesse i politik og verden omkring - og et ønske om at forstå den bedre.

 

Formål

Målet med denne studieretning er, at du får indgående viden om, hvordan de forskellige samfundsvidenskabelige fag bidrager til en forståelse af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Det kan fx være velfærdsamfundets udfordringer. Hvilke muligheder har staten og virksomhederne for at påvirke økonomien? Hvilke krav stiller det til virksomheder og ansatte? Hvad er lovligt eller ulovligt, og hvad er rigtigt eller forkert?

 

Undervisningen

I undervisningen beskæftiger vi os fx med fattigdom og ulighed. Hvad betyder negativ social arv? Hvad påvirker virksomhedernes mulighed for at få kvalificeret arbejdskraft? Hvordan påvirkes statens indtægter og udgifter af, hvor mange der er i beskæftigelse? Hvordan finder man ud af, hvilke produkter forskellige forbrugergrupper efterspørger? Og hvordan beskytter lovgivningen forbrugere mod at blive snydt? Hvad betyder EU for dansk økonomi og politik.

 

Fagpakke

Vi har sammensat en fagpakke, som giver dig en solid indføring i alle samfundsfaglige discipliner, og som dermed understøtter formalet med at forstå, hvordan samfundsfag bidrager til forståelsen af en problemstilling. International økonomi A er sammen med historiefaget HHX-uddannelsens svar på samfundsfag på A-niveau. I Afsætning A beskæftiger du dig med, hvordan danske virksomheder udvikler og sælger produkter i konkurrence med andre, og hvorfor nogle virksomheder er særligt succesfulde. Samfundsfag og erhvervsjura bidrager med de politiske og juridiske vinkler på de problemstillinger, vi arbejder med.

Med denne studieretning vil det være oplagt at vælge samfundsfag på B-niveau som valgfag på tredje år.

Tilmeld dig en uddannelse!