Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb. De fleste virksomheder ansætter elever, når de har gennemført grundforløbet, men det er også muligt at ansætte elever i Ny Mesterlære, der dækker både grundforløbet og hovedforløbet.

Hovedforløbet varer 2 år og foregår primært med praktisk oplæring i virksomheden. Undervejs skal eleven på skoleophold, hvor der bygges teoretisk viden til at støtte den praktiske erfaring. Som afslutning på uddannelsen skal eleven lave en fagprøve, der tager udgangspunkt i hverdagen i virksomheden.

Praktisk oplæring i virksomheden 

I det daglige arbejde i virksomheden skal eleven oplæres i henhold til målene fastsat i praktikplanen. Oplæringen skal ske inden for emnerne: 

• Introduktion til butikken

• Salg

• Butik og produkt

• Drift 

• Koncept

Inden for hvert emne er der en række obligatoriske oplæringsmål samt en række valgfrie mål, hvorved virksomheden kan lave en praktikplan, der er tilpasses hverdagen i virksomheden.

Skoleophold

Undervejs i uddannelsestiden skal eleven på skoleophold, hvor eleven får det teoretiske fundament. Skoleophold består af 6 ugers obligatorisk undervisning og op til 4 ugers valgfri undervisning.

Uddannelsesgaranti

Uddannelsesgarantien på erhvervsuddannelserne betyder, at du får mulighed for at afslutte en erhvervsuddannelse, uanset hvilket grundforløb, du har taget.

Når du er færdig med grundforløbet (GF2) på en erhvervsuddannelse, skal du optages på uddannelsens hovedforløb. For at blive optaget skal du opfylde de faglige adgangskrav til hovedforløbet, og du skal have skaffet dig en praktikaftale med en virksomhed.

Hvis du endnu ikke har fået en praktikaftale med en virksomhed, kan du komme i skoleoplæring.

I skoleoplæringen fungerer Herningsholm som din oplæringsplads, og du arbejder i vores butik Fraadseriet og får faglige opgaver og udfordringer - nøjagtigt som hvis du var i en virksomhed.