Det første tre måneder af din uddannelse på HHX Ikast kaldes Grundforløbet.

På Grundforløbet bliver du introduceret til kravene på en gymnasial uddannelse og profilfagene på de forskellige studieretninger, så du kan blive mere afklaret om valget af studieretning. Du vælger studieretning ved afslutningen af grundforløbet.

Se studieretningsoversigten 2024-2027


Global Business

For dig der vil have faglige udfordringer på et højt niveau og drømmer om en international karriere fx med markedsføring af produkter på det globale marked.

International Politics

For dig der elsker samfundsfag og gerne vil fordybe sig i samfundsfaglige diskussioner. Med interesse i politik og verden omkring dig - og et ønske om at forstå den bedre. 


Grundforløbet

Økonomisk grundforløb og almen sprogforståelse er to undervisningsforløb, der gennemføres i grundforløbet. Formålet er, at du får indsigt i og forståelse for det merkantile gymnasiums fag og arbejdsmetoder, så du efterfølgende bliver bedre i stand til at træffe valg om studieretning. De to forløb afsluttes med prøver og resultatet tæller med på dit eksamensbevis.

Økonomisk grundforløb og almen sprogforståelse er to undervisningsforløb, der gennemføres i grundforløbet. Formålet er, at du får indsigt i og forståelse for det merkantile gymnasiums fag og arbejdsmetoder, så du efterfølgende bliver bedre i stand til at træffe valg om studieretning. De to forløb afsluttes med prøver og resultatet tæller med på dit eksamensbevis.

Gennem forløbet vil du blive introduceret til de forskellige studieretninger. Mod afslutningen af grundforløbet kommer du til en evalueringssamtale, hvor du med en lærer drøfter dine faglige interesser, styrker og svagheder, karriereønsker og på den baggrund foretages studieretningsvalget.

 Efter valget af studieretning dannes studieretningsklasser for resten af gymnasietiden.

I grundforløbet vil du også få undervisning i de obligatoriske fag: dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, matematik, samfundsfag og informatik.

 

Hvad med fremtiden?

Dit studieretningsvalg låser ikke dine uddannelses- og karrieremuligheder. 

Centrale fag på næsten alle videregående uddannelserDansk A og Engelsk B: 
Dansk A er obligatorisk på alle gymnasiale uddannelser. HHX er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor Engelsk A er obligatorisk.  

Videregående uddannelser inden for sprog, historie og kultur: 
Kræver et 2. fremmedsprog ud over engelsk samt historie B. Begge fag er obligatoriske på HHX. 

Videregående uddannelser inden for samfund og økonomi: 
Kræver matematik B (ganske få uddannelser matematik A) samt Historie B. Historie B er obligatorisk på HHX og matematik B er obligatorisk på alle studieretninger. 

Videregående uddannelser inden for naturvidenskab, teknik og sundhed: 
Kræver typisk Matematik A, som du kan få i de fleste studieretninger på HHX samt Kemi B og Fysik B 

Det allervigtigste er, at du vælger de fag, der interesserer dig – det er dem der gør, at du kan holde gejsten oppe i tre år – og holde mulighederne åbne i forhold til videregående uddannelser og dine fremtidige karrieremuligheder. 

Det er dit gennemsnit, der er vigtigt i forhold til muligheden for at komme ind på drømmestudiet. Det højeste snit opnås ved at vælge et gymnasium, der har de fag, du har det bedst med.

Skulle du efter afsluttet studentereksamen mangle enkelte fag, som fx fysik eller kemi, har du mulighed for at tage disse som et gymnasialt suppleringskursus (GSK).

 

En HHX studentereksamen giver dig adgang til op til 200 uddannelser. Se mere om videregående uddannelser og prøv værktøjet Adgangskortet på UddannelsesGuiden ug.dk 


På Herningsholm Erhvervsgymnasium vægter vi det gode studieliv højt. Du har mulighed for at deltage i fester og andre sociale aktiviteter, blive en del af skolens elevråd eller deltage i forskellige konkurrencer. Du kan også tage Cambridge English Certificate, så du har en ekstra fordel, hvis du vil til udlandet efter din studentereksamen.