AM Learning Lab Herningsholm og Engineering Lab Aarhus Universitet udbyder en række kurser, der er målrettet virksomheder som allerede bruger 3D-print eller så småt er på vej til at tage 3D-print i anvendelse ifm. design, produktoptimering eller optimering af produktionsprocesserne. 

Se vores forskellige kurser, workshops og seminarer her.

Kompetenceudvikling - Virksomhedsrettede kurser, workshops og vidensdeling

Kurser og workshops tilbydes i 2 moduler og gennemføres som praksisnær undervisning, på korte kurser af 4 timers varighed.

3D-printkurserne og workshops kan gennemføres som et samlet kursusforløb eller uafhængigt af hinanden. Virksomhederne kan deltage i de enkelte kurser og workshops efter behov.

Nøgleordene for kurserne er: høj faglighed, kvalitet i undervisningen og korte, effektive kurser, så der vil være noget for både medarbejdere med kendskab til 3D-print, og de der kun har hørt om det. Både AM Learning Lab Herningsholm og Engineering Lab Aarhus Universitet har undervisere på kurserne, som bliver gennemført i moderne 3D-print laboratorier med anvendelse af moderne højteknologiske 3D-printere og 3D-scanningsudstyr.

Undervisningen vil være praksisnær og tage afsæt i den enkelte virksomheds kendskab til 3D-print, faglige niveau og behov for faglige kompetencer og viden på området.

Med en stor erfaring i at undervise og vidensdele på 3D-print området har AM Learning Lab Herningsholm og Engineering Lab Aarhus Universitet gennemført en lang række 3D-print kurser for forskellige virksomheder i forskellige brancher.

Vi råder over højteknologisk 3D-print udstyr, 3D-scannere samt højteknologiske metalbearbejdningsmaskiner og måleudstyr.

 

Kurser og workshops bliver gennemført med en blanding af teoretiske oplæg og praktiske printøvelser ved printere og scannere i vores 3D-print laboratorier.

 

AM Learning Lab Herningsholm og Aarhus Universitet uddanner ingeniørstuderende, EUD-, EUX- og HTX-elever i anvendelse af additive manufacturing, som er 3D-print i industriskala. 

I forbindelse med virksomheders produkter eller procesudviklingsprojekter indgår vi som konsulenter, ligesom flere studerende og elever også er en del af projekter. Der indgår også lærlinge og praktikanter, som er under uddannelse.

 

Når vi underviser eller printer i 3D, bliver der anvendt plastmaterialer og metal. 

AM-teknologien - også kendt som 3D-printteknologien er i en rivende udvikling. Konstant ses innovative eksempler på nye designs, nye produkter og produktløsninger baseret på 3D-print i forskellige materialer. 

 

3D-print åbner helt nye muligheder ift. design, produktionsprocesser og produkter, hvor der kan printes konstruktioner, geometrier og detaljer, som ellers har været vanskelige eller umulige at fremstille på andre måder.

AM-teknologien har et stort potentiale i at gå forrest i kampen om en grønnere fremtid. Teknologien giver mulighed for en cirkulær produktion med tanken på bæredygtighed. 

AM-teknologi rummer flere fordele:

  • reduceret materialeforbrug
  • mindre spild
  • mindre lagere
  • lokal produktion
  • materialegenbrug
  • recycling

Ønsker du mere information, er du velkommen til at kontakte:

Nils Hedegaard

Specialkonsulent
Mobil: 25424512
nh@slet-dette.herningsholm.dk  

 

 

 

Søren Steffensen

Uddannelsesleder
Mobil: 29696478
sst@slet-dette.herningsholm.dk

Kasper Moesgaard

AM-specialist
Mobil: 29696490
kmo@slet-dette.herningsholm.dk