Nedenfor findes det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag (FDPG) for EUD og EUX på Herningsholm Erhvervsskole. Overskrifterne er vores pejlemærker for god undervisning og ved at klikke på boksene findes en uddybning af hvert enkelt pejlemærke.

FDPG repræsenterer et fælles overordnet afsæt for undervisningen på skolen. Der vil være naturlige forskelle på, hvordan der i praksis undervises på de enkelte uddannelser.

Vi bygger broer

Tydelig sammenhæng mellem teori og praksis. Helhedsorientering. Overblik. Samarbejde med folkeskolerne. Internationalt samarbejde. Tværfagligehed.

Vi støber fundamenter

Kontaktlærerordning. Vejledning. Dannelse i en erhvervsmæssig kontekst. Medansvar. Engagerede undervisere. Faglig stolthed og identitet. Høj faglighed.

Vi handler

Tidssvarende tilgange til læring. It som didaktisk redskab. At have mod til at ville. Klare og synlige mål. Tydelige feedback. Høj faglighed. Talentudvikling. Evalueringskultur.

Vi kender kunderne

Differentiering. Eleven i centrum. Respektfuldhed. Inkluderende læringsmiljø. Eleven skal blive så dygtig som muligt. Efterspørgslen i erhvervslivet.