På handelsuddannelsen får du en grundlæggende viden om handel med varer i store partier. Du lærer at repræsentere en virksomhed overfor kunder.

Handelsuddannelsen har følgende specialer:

På specialerne lærer du om kundeadfærd, forskellige salgs- og indkøbsprocesser, import, eksport, distribution og lagerstyring.

Fremtidsmuligheder

Du kan bl.a. videreuddanne dig til handelsøkonom, logistikøkonom, markedsføringsøkonom, serviceøkonom og designteknolog. 

Du kan også efteruddanne dig med en relevant akademiuddannelse, fx akademiuddannelsen i international transport og logistik og akademiuddannelsen i international handel og markedsføring.

Varighed

Handelsuddannelsen varer maksimalt 3 år.

Uddannelsen består af Grundforløb 2 og et hovedforløb.

Grundforløb 2 varer 20 uger. Når du har bestået Grundforløb 2, begynder du på hovedforløbet, som veksler mellem skoleophold og praktik i virksomheden.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du først på Grundforløb 1, der varer 20 uger.

Online eller på hold?

I vores afdeling i Handelshuset på Lillelundvej i Herning foregår vores undervisning i ordinære klasser som holdundervisning.

Du kan også tage grundforløbet som onlineundervisning.


For at begynde på en erhvervsuddannelse skal du have opnået et 2-tal i gennemsnit i dansk og et 2-tal i gennemsnit i matematik fra folkeskolens afgangsprøve.

Hvis du ikke kan opfylde karakterkravene, har du mulighed for at gå til en optagelsesprøve.

Læs mere og tilmeld dig optagelsesprøve

Tilmelding foregår på www.optagelse.dk. 

Hvis du gerne vil starte på handelsuddannelsen, skal du på www.optagelse.dk: 

 • tilmelde dig fagretningen Handel, event og mediegrafik under hovedområdet: Kontor, handel og forretningsservice
  (Grundforløb 1: Hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for cirka 26 måneder)

Eller:

 • tilmelde dig direkte til handelsuddannelsen
  (Grundforløb 2: Hvis du er under 25 år og har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end 26 måneder siden eller har en læreplads)

For at kunne begynde på hovedforløbet til handel skal du have bestået (som gennemsnit af fem fag):

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Afsætning C
 • Informationsteknologi C

Under hovedforløbet er du skiftevis på skoleophold og i praktik i en virksomhed.

Du behøver ikke have en læreplads, inden du starter på uddannelsen. Flere finder først en læreplads, efter at de er begyndt på uddannelsen.

Hvis du ikke har en læreplads, når du afslutter Grundforløb 2, har du mulighed for at komme i skolepraktik. Det betyder, at skolen fungerer som din mester, indtil du finder en læreplads.

Hvis du allerede har fundet en lære-/praktikplads, kan du begynde din uddannelse i virksomheden, inden du starter på grundforløbet.

Læs mere om lære- og praktikplads i studiehåndbogen.

Uddannelsesgarantien på erhvervsuddannelserne betyder, at du får mulighed for at afslutte en erhvervsuddannelse, uanset hvilket grundforløb, du har taget.

Når du er færdig med grundforløbet (GF2) på en erhvervsuddannelse, skal du optages på uddannelsens hovedforløb. For at blive optaget skal du opfylde de faglige adgangskrav til hovedforløbet, og du skal have skaffet dig en oplæringsaftale med en virksomhed.

Hvis du endnu ikke har fået en oplæringsaftale med en virksomhed, kan du komme i skoleoplæring* **. 

I skoleoplæringen fungerer Herningsholm som din oplæringsplads, og du arbejder i værkstederne og får faglige opgaver og udfordringer - nøjagtigt som hvis du var på en virksomhed. 

 

*For uddannelser med adgangsbegrænsning skal du have søgt om og være optaget på uddannelsen allerede på GF2. Læs mere om de uddannelser her.

**Der er ikke skoleoplæring på uddannelsen til eventkoordinator.

Vil du vide mere?

Din vejleder

Ann-Dorte Høyer Svane

72 13 48 31
ads@herningsholm.dk 

Også som EUX

Med EUX bliver du både student og faglært på én gang.
EUX har et højere fagligt niveau og giver dig endnu flere fremtidsmuligheder. 

Studiehåndbog

I studiehåndbogen finder du alt det praktiske, der vigtigt at vide, når du er elev på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier - herunder studie- og ordensreglementet.

Tilmeld uddannelse

Sådan tilmelder du dig din drømmeuddannelse. Læs mere om blandt andet optagelseskrav, merit og tilmeldingsfrister.