Det europæiske uddannelsesprogram Erasmus +  støtter Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier med midler til internationale mobilitetsprojekter.

Formålet med Erasmus+ er at styrke kvaliteten af formel og uformel læring for derigennem at fremme kompetencer til arbejdsmarkedet, styrke uddannelsesområdet og europæiske værdier.

Det sker blandt andet gennem tværnationale samarbejder mellem erhvervsliv og uddannelsesverdenen og via uddannelses- og praktikophold i udlandet for elever, undervisere og administrative medarbejdere.

 

Kontakt
International koordinator Jane Bennetzen er på kontoret i lokale 26.11, hvor du altid er velkommen, hvis du har spørgsmål.

International koordinator
Jane Bennetzen
Tlf.: 72134602
E-mail: jb@slet-dette.herningsholm.dk