På uddannelsen til anlægsstruktør får du en grundlæggende viden om, hvordan du anlægger jernbaner, cykelstier og etablerer kloaker og forsyningsledninger. En anlægsstruktør får masser af frisk luft i det varierende arbejde, hvor maskiner som rendegravere og dozere bliver brugt.

Anlægsstruktøren er ofte den første faglige medarbejder, der er på en byggeplads. Det kræver derfor overblik over pladsen, inden andre fag og faggrupper rykker ind.

Det er anlægsstruktørens opgave at klargøre et område til byggeri. Det indebærer at grave, flytte og plangøre jorden og lægge dræn, betonstøbe fundament til byggeri og afslutte med at anlægge betonbelægning.

Fremtidsmuligheder

Der er stor efterspørgsel på faglærte anlægsstruktører i branchen.

Med en anlægsstruktøruddannelse kan du også læse videre til f.eks.: bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landmålingstekniker.

Varighed

Uddannelsen til anlægsstruktør varer minimum 3 år og 6 måneder.

Uddannelsen består af Grundforløb 2 og et hovedforløb.

Grundforløb 2 varer 20 uger. Når du har bestået Grundforløb 2, begynder du på hovedforløbet, som veksler mellem skoleophold og praktik i virksomheden.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du først på Grundforløb 1, der varer 20 uger.

For at begynde på en erhvervsuddannelse skal du have opnået et 2-tal i gennemsnit i dansk og et 2-tal i gennemsnit i matematik fra folkeskolens afgangsprøve.

Hvis du ikke kan opfylde karakterkravene, har du mulighed for at gå til en optagelsesprøve.

Læs mere og tilmeld dig optagelsesprøve

Tilmelding foregår på www.optagelse.dk.

Hvis du gerne vil uddanne dig til anlægsstruktør, skal du på www.optagelse.dk:

 • Tilmelde dig fagretningen Bygge og bo under hovedområdet: Teknologi, byggeri og transport (Grundforløb 1: hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for cirka 26 måneder)

Eller:

 • Tilmelde dig direkte til anlægsstruktøruddannelsen (Grundforløb 2: Hvis du er under 25 år og har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end 26 måneder siden eller har en læreplads)

  På nuværende tidspunkt udbyder Herningsholm ikke hovedforløb på uddannelsen, men har samarbejdsaftaler med nærliggende skoler.

Fag

På Grundforløb 2 har du en blanding af grundfag og fagområder, som er med til at gøre dig klar til at starte på uddannelsens hovedforløb.

Grundfag

 • Matematik F
 • Teknologi F

Fagområder

 • Bitumen
 • Brandbekæmpelse
 • Epoxy
 • Førstehjælp
 • Isocyanater
 • Koldt asfalt
 • Maskinkørekort
 • Rulle- og bukkestillads
 • Vejen som arbejdsplads

For at kunne begynde på hovedforløbet til anlægsstruktør skal du have bestået:

 • Matematik F
 • Teknologi F

og opnået følgende certifikater:

 • Elementær brandbekæmpelse
 • Førstehjælp på erhvervsuddannelserne
 • Kold asfalt og bitumen  
 • Maskinkørekort
 • Personlig sikkerhed ved epoxy og isocyananter
 • Rulle- og bukkestillads
 • Vejen som arbejdsplads

Vil du vide mere?

Kim Hougård Olesen
Uddannelsesleder

Studiehåndbog

I studiehåndbogen finder du alt det praktiske, der vigtigt at vide, når du er elev på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier - herunder studie- og ordensreglementet.

Tilmeld uddannelse

Sådan tilmelder du dig din drømmeuddannelse. Læs mere om blandt andet optagelseskrav, merit og tilmeldingsfrister.