På Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier arbejder vi med projekter, som på forskellig vis bidrager til udvikling af vores uddannelser, lærings- og studiemiljøer, kompetencer og uddannelsestilbud.

Vi er opsøgende på nye projekter, både projekter som gennemføres på egen hånd og i samarbejde med relevante aktører inden for uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Herunder findes oplysninger om de projekter, vi indgår i på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Anita Bech Toft

Leder af Virksomheds- og projektcenter

25424839
anto@slet-dette.herningsholm.dk 

 

 

Formålet med PSB er at løfte niveauet af fastholdelse og dermed gennemførsel på erhvervsuddannelsernes grundforløb i Region Midtjylland.

Projektet involverer grundforløbene på udvalgte EUD-uddannelser på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Projektet er et samarbejde mellem Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier og følgende samarbejdspartnere:

 • Tradium
 • UCH
 • Mercantec
 • College 360
 • Aarhus Tech
 • VidenDjurs
 • UCRS
 • DHJ
 • Skive College
 • Learnmark

PSB-projektet gennemføres i perioden 2023-2025 og er medfinansieret af Den Europæiske Union og Region Midtjylland.

Læs mere om PSB-projektet her.

 

Lokal projektleder er:

Kathrine Ø. Baltsersen 
Projektleder

25424832
kba@slet-dette.herningsholm.dk 

 

Behandling af personoplysninger findes her.

Dette projekt vil arbejde med at øge antallet af voksne unge med en faglært uddannelse via rekruttering og fastholdelse.

Projektet involverer Virksomheds- og projektcenteret på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Projektet er et samarbejde mellem Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier og følgende samarbejdspartnere:

 • Tradium
 • UCH
 • Mercantec
 • Aarhus Tech
 • UCRS
 • Skive College
 • Learnmark Horsens

VUF-projektet gennemføres i perioden 2023-2025 og er medfinansieret af Region Midtjylland.

Læs mere om projektet her.

 

Lokal projektleder er:

Anita Bech Toft 
Leder af Virksomheds- og projektcenter

25424839
anto@slet-dette.herningsholm.dk  

Projektets formål er at gøre vores uddannelsesinstitutioner i stand til at favne den stigende gruppe af 'de nye unge', som lider af stress, angst mm. 

Vi vil gennem projektet forsøge at hjælpe uddannelsesinstitutionerne til at indarbejde en praksis, der tilgodeser 'de nye unge' i det generelle fællesskab. Herved vil flere elever opnå en højere grad af trivsel og dermed gennemførelse.

Projektet involverer Vejledningscenteret på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Projektet er et samarbejde mellem Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier og følgende samarbejdspartnere:

 • SOSU Randers
 • FGU Midt-Vest
 • DCUM

Projektet gennemføres i perioden 2023-2025 og er medfinansieret af Region Midtjylland.

Læs mere om projektet her.

 

Lokal projektleder er:

Karina Søbirk Sørensen
Leder af Læse-, SPS- og uddannelsesvejledning

29488520
kass@slet-dette.herningsholm.dk 

Projektet udvikler og implementerer praksisnære og enkle værktøjer og metoder til kobling af grøn omstilling og social inklusion i virksomheder på en måde, som kan styrke virksomhedernes forretning. . 

Projektet involverer Virksomheds- og projektcenteret på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Projektet er et samarbejde mellem Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier og følgende samarbejdspartnere:

 • Cabi
 • Holstebro Kommune
 • Herning Kommune
 • Ikast-brande Kommune

Projektet gennemføres i perioden 2023-2024 og er medfinansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Læs mere om projektet her.

 

Lokal projektleder er:

Anita Bech Toft 
Leder af Virksomheds- og projektcenter

25424839
anto@slet-dette.herningsholm.dk  

I projektet arbejdes der med udarbejdelse af undervisningsforløb, som går på tværs af GF2 og H1.

Det tværgående undervisningsforløb gør det muligt at tilrettelægge en læringsprogression og kompleksitetsforståelse af både teori og praksis med afsæt i emnet anvendt energiforståelse. 

Projektet involverer elektrikeruddannelsen på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Projektet er et samarbejde mellem Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier og de øvrige erhvervsskoler i Craft Nation.

Projektet gennemføres i perioden 2023-2025 og er medfinansieret af Undervisningsministeriet.

 

Lokal projektleder er:

Kenneth Ø. Lauridsen
Uddannelsesleder for VVS-, blikkenslager og elektrikeruddannelserne

25424505
kla@slet-dette.herningsholm.dk 

I projektet udvikles et koncept for pædagogisk ledelse med inspiration fra KKC, der kobles til kendte og afprøvede samarbejdsredskaber som 'kollegial vejledning', 'professionelle læringsfællesskaber' og netværkssamarbejde.

Projektet involverer en række udvalgte EUD-uddannelser på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Projektet er et samarbejde mellem Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier og de øvrige erhvervsskoler i Craft Nation.

Projektet gennemføres i perioden 2023-2025 og er medfinansieret af Undervisningsministeriet.

 

Lokal projektleder er:

Lasse Lyngholm
Craft Nation Leder

20843736
lasse@slet-dette.craftnation.dk 

Det overordnede formål for projektet er at uddanne fremtidens klima-landmænd med fokus på energiproduktion ved at udbygge samarbejdet med andre aktører. 

Projektet involverer landbrugsuddannelsen på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Projektet gennemføres i perioden 2023-2024 og er medfinansieret af Region Midtjylland.

 

Lokal projektleder er:

Anne Erbs
Projektleder

25424826
anhe@slet-dette.herningsholm.dk 

Talentcamp i uge 27 har fokus på talentudvikling og dygtiggørelse på erhvervsuddannelserne, og her får vi et unikt afsæt for at skabe og vise gode ambassadører frem. 

Det vil del resultere i en styrkelse af disse ambassadører individuelt og vil samtidig kunne styrke bevidstheden om erhvervsuddannelserne, så det for flere bliver en kvalificeret mulighed i uddannelsesvalget. 

Støtten fra Tietgenfonden vil endvidere gå til at videreudvikle Talentcampen, så bæredygtighed og den grønne omstilling får en fremtrædende plads de kommende år, og på den måde vise gode og konkrete eksempler på dette med koblingen til faglærte. 

Projektet involverer snedker-, murer-, tømrer-, industritekniker- og VVS-energispecialist-uddannelsen på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Projektet gennemføres i perioden 2024-2026 og er finansieret af Tietgenfonden.

 

Lokal projektleder er:

Martin Holmgaard
Uddannelsesdirektør

25424540
mlh@slet-dette.herningsholm.dk 

Projektet har til formål at inspirere flere unge ufaglærte studenter til at gennemføre en STEM-erhvervsuddannelse.

Projektet involverer erhvervsgymnasiet og erhvervsuddannelserne på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Projektet er et samarbejde mellem Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier og følgende samarbejdspartnere:

 • UCH
 • Studievalg Danmark
 • UU Nordvestjylland
 • Ungeindsatsen i Herning Kommune
 • Ungeindsatsen i Holstebro Kommune
 • Ungeindsatsen i Ikast-Brande Kommune
 • Lokale virksomheder 

Projektet gennemføres i perioden 2022-2025 og er finansieret af Novo Nordisk Fonden.

 

Lokal projektleder er:

Mie Aasted Nielsen
Uddannelsesleder, HTX

25424520
maa@slet-dette.herningsholm.dk