Vores målsætning for vores tilbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse er, at tilfredsheden blandt vore brugere og virksomheder som minimum er på niveau med landsgennemsnittet.

Overholdelse af loven om gennemsigtighed og åbenhed forudsætter, at vi her på hjemmesiden giver adgang til relevante oversigter over evalueringsresultaterne for kursister og virksomheder.

På AMU-området følger Herningsholm Virksomhedscenter derfor den kvalitetspraksis, som er udmeldt fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. 

 

Evalueringsresultater – AMUkvalitet

Kurserne på arbejdsmarkedsuddannelserne bliver evalueret af deltagerne via AMUkvalitet.dk

AMUkvalitet er udviklet af Børne- og Undervisningsministeriet og anvendes til at vurdere og forbedre kvaliteten af arbejdsmarkedsuddannelser baseret på deltagernes tilfredshed. 

 

Deltagernes tilfredshed

Alle deltagere på arbejdsmarkedsuddannelser bliver bedt om at evaluere uddannelsen ved hjælp af dette værktøj. 

Deltagerne vurderer deres tilfredshed med uddannelsen ved at besvare et spørgeskema på en skala fra 0 til 7.

Du kan læse mere om AMUkvalitet her.

 

Deltagertilfredshed hos Herningsholms Virksomhedscenter

Her kan du se deltagertilfredsheden på arbejdsmarkedsuddannelserne hos Herningsholm virksomhedscenter. 

Ved at vælge en evalueringsperiode i oversigten kan du se deltagernes vurdering af kursusudbytte, lærerens indsats samt kursets form og indhold i relation til Herningsholm.

Se resultatoversigten for Herningsholm her.

 

Opfølgning på undersøgelserne

Vi udleder såvel generelle tendenser som mere specifikke udfordringer af de resultater, vi får ind. Det betyder, at vi har mulighed for at fastlægge forbedrende tiltag på skoleniveau og ligeledes på den enkelte uddannelse.

Vi definerer målbare indsatser, skrider til handling og evaluerer løbende os selv på forbedringerne, for vi ønsker at fastholde vores succeser i samarbejdet med praktikvirksomhederne.

 

Strategi for AMU på Herningsholm

Kvalitetssystem for AMU på Herningsholm


Rammevilkår for arbejdsmarkedsuddannelser

Ændring af rammevilkår for institutioner der udbyder AMU/EVE Jf. lov om ændring af lov om åben uddannelse(erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.

Rammerne for AMU-kurserne kort

Gebyr ved for sen afmelding:

  • 1.500 kr. (Kurser på under 37 lektioner)
  • 2.500 kr. (Kurser på mere end 37 lektioner)

NB! For sen afmelding = Senere end en uge før kursusstart 

Gebyr ved udeblivelse:

  • 2.500 kr. (Kurser på under 37 lektioner)
  • 3.500 kr. (Kurser på mere end 37 lektioner)

Bemærk: Der fritages for betaling hvis:

  • Arbejdsgiveren dokumenterer at udeblivelsen eller frameldingen skyldes et forhold, der i medarbejderens ansættelsesforhold er lovligt forfald.
  • Arbejdsgiveren erstatter en udeblevet eller frameldt medarbejder med en anden.
  • Kurset aflyses på skolens foranledning
  • Arbejdsgiveren har betalt en tillægspris for afholdelse af kurset der aflyses på skolens foranledning.

Fleksibel afvikling:

700 kr. pr. uge pr. deltager er loftet for, hvor stort et tillæg skolen kan aftale med virksom-heden, for helt eller delvist at få dækket ekstraudgifter i forbindelse med virksomhedens særlige ønsker. 

Køb af tomme pladser:

Skole og arbejdsgiver kan aftale en pris, hvor arbejdsgiver betaler for et fuldt hold, således at kurset gennemføres selvom, der tilmeldes få kursister/medarbejdere. 

Taksten for en tom plads udgøres af:

Undervisningstakst, bygningstakst, administrationstakst, og normpris (deltagerbetaling). 

Deltagerbetaling - gebyr for deltagelse i AMU-kurser:

  • 118 kr.
  • 190 kr.

Læs hele loven her: www.retsinformation.dk.


Udbudspolitik

2022

UdbudskoordineringKoordineringsaftale
27872787

 

 

 

2021

UdbudskoordineringKoordineringsaftale
20112011
27872787
28652865

 

 

 

2020

UdbudskoordineringKoordineringsaftale
28582858

2019

UdbudskoordineringKoordineringsaftale
22072207
22442244
27632763
27872787

 

 

 

Gennemførelsesprocenter for alle AMU-kursister

Perioden 2019-2023