Næste skoleår begynder:


Herning HHX og HTX:

Mandag den 8. august 2022

 

 

Ikast HHX:

 Mandag den 8. august 2022

 

Du tilmelder dig en uddannelse på optagelse.dk.

Der er nye optagelseskrav til gymnasierne fra 2019.
Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

På HHX kan du vælge mellem både tysk, fransk og spansk som 2. fremmedsprog. Hvis du ønsker fransk, skal du angive det i kommentarfeltet på optagelse.dk.

Fra 2019 blev adgangsforudsætningerne skærpet for dig, der ønsker at starte på HHX eller HTX - ligesom på de øvrige gymnasiale ungdomsuddannelser.

Du kan læse mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Opfylder du ikke kravene til direkte optagelse, kan du søge om optagelse via en optagelsesprøve.

Optagelsesprøven er normalt en fire timers skriftlig prøve i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

 

Tidspunkt for optagelsesprøver i 2022: 

 - Onsdag den 27. april 2022 for ansøgere, hvor det allerede på ansøgningstidspunktet kan afgøres, at de ikke har retskrav på optagelse. Det drejer sig særligt om ansøgere fra prøvefrie 9. klasser, ansøgere der ikke har fulgt undervisning i 2. fremmedsprog samt ansøgere, der enten går i prøvefri 10. klasser eller ikke længere går i grundskolen, og som samtidig ikke lever op til adgangskravene fra 9. klasse.

- Fredag den 10. juni og mandag den 27. juni 2022 fortrinsvis for de elever, der ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen i 2022.

Ansøgere får direkte besked, så hold øje med din E-boks.

Tirsdag den 3. august 2022 (fortrinsvis en sygeprøve)


Hvis en ansøger ikke består en optagelsesprøve, kan de efterfølgende prøvedatoer bruges til at aflægge optagelsesprøven igen. Dog kan man kun aflægge prøve to gange i et optagelsesår. 

Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde mere information. 

Merit på erhvervsgymnasiet

Hvis du har opnået A-, B- eller C-niveau i relevante fag fra en anden gymnasial uddannelse, er der mulighed for, at du kan få merit for hele eller dele af de fag, hvis du ønsker at starte på Herningsholm Erhvervsgymnasium. 

Kontakt vores vejledere for nærmere afklaring af, hvorvidt du kan få merit.