Find bland andet statistik, evalueringer, tilfredsundersøgelser og indsatsområder for organisationen Herningsholm Erhvervsskole.

Se kvalitetssiden for:

På Mediateket finder du:

  • den nyeste litteratur inden for skolens fagområder
  • abonnementer på forskellige databaser og videnressourcer, som er relevante for undervisningen
  • bibliotekarerne, som kan skaffe materialer hjem fra andre biblioteker i hele Danmark

Mediateket er for alle elever og ansatte på Herningsholm Erhvervsskole. Der er er en afdeling i både Herning og Ikast.

Særligt til elever

Det er Mediatekets opgave at være med til at opbygge din informationskompetence i løbet af dit studie. Derfor bliver du løbende tilbudt undervisning i informationssøgning, så du bliver i stand til

  • at vide, hvornår du har behov for at søge information
  • at søge relevant information i forskellige medier
  • at tolke og omsætte information til personlig viden

Informationskompetence betyder, at du kan indhente og bruge relevant information i forhold til din læreproces inden for et fagligt felt. Det er vigtigt at kunne i forhold til eventuel videregående uddannelse og det fremtidige arbejdsliv.

AdresseKontaktÅbningstider
HHX/HTX Herning
Lillelundvej 21
7400 Herning


Tlf: 7213 4862
Send mail


Man-tor: 8.15-15.00
Fre: 8.15-13.00
HHX Ikast
Bøgildvej 12
7430 Ikast

Tlf: 7213 4863 
Send mail

Man-tor: 8.15-15.00
Fre: 8.15-14.00

Hvem kan låne?

Elever og ansatte med tilknytning til Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Sygesikringskortet fungerer som lånerkort.

Udlånsperioder

Bøger og specialer: 1 måned

Tidsskrifter (Herningsholm): 14 dage

Video/dvd: 14 dage

Håndbøger: Ikke til hjemlån

Depotbøger Herningsholm: Udgangspunktet er 1 skoleår. Bøgerne fornyes af mediateket, hvis den enkelte underviser vurderer, det er nødvendigt. Eleverne får besked ved afslutningen af hvert skoleår om hvilke bøger, de skal aflevere.

Reservering

Udlånt materiale kan reserveres. Er der ingen reserveringer på det lånte materiale, kan du selv forny materialet under lånerstatus i mediatekets database.

Reserveringsmeddelelserne sendes på e-mail. For elevernes vedkommende er det skole-e-mailen.

Materialer skaffet fra andre biblioteker

Hvis man vil låne materialer, der ikke findes på vores bibliotek, kan vi skaffe dem hjem fra andre biblioteker.

Det er en god ide at være i god tid, da det kan tage nogle dage at skaffe materialet hjem.

Vi kan skaffe det meste af det, der findes på alle landets biblioteker, - både faglitteratur, skønlitteratur og tidsskrifter.

De fleste biblioteker udlåner ikke videobånd og CD'er i fjernlån, så det kan være svært at få disse hjem.

Aflevering

Aflevering kan enten ske via mediatekets selvbetjenings-pc´er, eller direkte til mediatekets personale. Ved tvivlstilfælde kontakt altid personalet omgående.

Afleveringskvittering SKAL fremvises ved klagesager.

Rykkerpolitik

Du hæfter personligt for den bog med det stregkodenummer, du oprindelig har lånt.

Der udsendes hjemkaldelser på materialer, der har overskredet den tilladte udlånsperiode.

Hjemkaldelser sendes via e-mail eller brev.

Såfremt bøgerne ikke er afleveret, efter skolen har rykket for disse, vil der blive fremsendt en regning på bøgernes pris.

Er bøgerne afleveret inden regningens forfaldsdato slettes denne. Herefter opkræves beløb for bøger uanset de afleveres eller ej.

Indbetalt regning refunderes ikke ved evt. tilvejebringelse af materialer på regninger.

Betales regningen ikke, vil skolen videresende kravet til Indrivelsescenteret under Skatteministeriet. Eleven vil så skulle betale en bøde oveni det skyldige beløb.

Der gøres opmærksom på, at Inddrivelsescenteret har beføjelse til at foretage modregning af de skyldige beløb i betalinger fra det offentlige. Ligeledes gøres opmærksom på, at Inddrivelsescenteret kan foretage anmeldelse til RKI (Ribers Kredit Information).

Kvittering for aflevering SKAL fremvises ved klagesager.

Vi opfordrer alle elever til at skrive navn i undervisningsbøgerne. 

Husk det er DIT ansvar ikke at få dem byttet rundt med kammeraternes. Du hæfter personligt for den bog med det stregkodenummer, du oprindeligt har lånt.

Spærrede lånere

Lånere, der har bøger sendt til SKAT, spærres for udlån.

Du kan ikke længere låne via selvbetjening.

Du kan ikke længere låne bøger, der tilhører mediateket.

Skal du have udleveret skolebøger fra depotet, er det op til den enkelte uddannelsesleder, om han/hun vil tillade at låne flere bøger ud.

OBS: Det er ikke muligt at aflevere bøger, der er sendt videre til SKAT!