Kvalitetsarbejdet er en integreret del af Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasiers virke. Skolens organisering af kvalitetsarbejdet har til formål at sikre en tydelig ansvars- og rollefordeling - med nærhed til ledelsen og solid forankring i uddannelserne herunder de ansatte og eleverne. Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvordan interessenter opfatter skolen. Resultaterne viser, hvor skolens ydelser fungerer godt, og hvor der er plads til forbedring.

Her på siden kan du blandt andet finde statistik, evalueringer, tilfredshedsundersøgelser og indsatsområder for Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Let adgang til lovpligtige informationer

Vi har samlet links til alle lovpligtige informationer i en linksamling, så det er nemt for dig at finde netop det, du søger.


Informationerne under Kvalitet offentliggøres jvf. Undervisningsministeriets Lov om gennemsigtighed og åbenhed