Den generelle håndtering af corona-situationen på Herningsholm

Herningsholm følger Sundhedsstyrelsens og øvrige myndigheders retningslinjer.
Der kommer løbende nye opdateringer i situationen, og vi henviser derfor til Børne- og Undervisningsministeriet, der løbende skriver om corona, og det er deres retningslinjer, vi som institution forholder os til. (https://www.uvm.dk/

Vær pt. særlig opmærksom på retningslinjer i forhold til udlandsophold, der kan medføre 14 dages karantæne. 

 ____________________________________________________________________

 

Nye restriktioner i Nordjylland

Opdateret 07-11-2020

For at reducere smitteudviklingen af en mutation af coronavirusset spredt via mink, som har fået navnet 'cluster 5', har regeringen indført nye restriktioner i syv nordjyske kommuner.

I første omgang til og med 3. december.

Da der er tale om en regulær nedlukning af Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner, har det samtidig betydning for vores elever og medarbejdere, som bor i nævnte kommuner.

 

Derfor gælder følgende fra 6. november:

  • Elever med bopæl i en af de syv kommuner modtager online-undervisning indtil 3. december. Dette aftales nærmere med underviser/uddannelsesleder.
  • Elever fra en af de syv kommuner, som pt. bor på skolehjem, kan blive på skolehjemmet frem til og med 3. december, hvis de ikke tager hjem i perioden.
  • Undervisere på Herningsholm med bopæl i en af de syv kommuner må gerne krydse kommunegrænsen for at komme på arbejde, da undervisere ansat i børne- og undervisningssektoren er defineret som medarbejder, der udfører kritisk funktion.
  • Administrative medarbejdere på Herningsholm bosat i en af de syv kommuner arbejder hjemmefra til og med 3. december.
  • Medarbejdere rejser ikke ind i de syv kommuner – hverken på fx virksomhedsbesøg, som censor eller tilsvarende.

 

Vi henviser til coronasmitte.dk for mere information om restriktionerne.

 

Delvist krav om mundbind

Opdateret 30-10-2020

På grund af den stigende smittespredning i Danmark har regeringen indført en række nye tiltag, der skal bremse og begrænse udbredelsen af covid-19. Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier indfører i den forbindelse de nødvendige tiltag for at bidrage til at nedbringe smittetrykket i vores samfund.

Læs, hvordan nogle af disse får betydning for medarbejdere, elever og kursisters aktiviteter og færden på skolen.

 

Mundbind

Fra og med torsdag den 29. oktober gælder et udvidet påbud om at bære mundbind. Det betyder, at alle skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på skolens fællesarealer indendørs.

Det gælder for alle afdelinger – Lillelundvej, Bøgildvej, Agroskolen og Kongevejen.

Elever skal selv sørge for at medbringe og bære godkendte mundbind.

Når man sidder ned i undervisningslokaler og kantiner, på kontorer og lignende, kan man tage mundbindet af.

Rejser man sig fra sin plads i kantinen, eller skal man fra et lokale til et andet, skal mundbindet igen iføres.

Undervisere, der underviser i mere end to klasser eller hold i løbet af en dag, skal bære mundbind eller visir.

 

Forsamlingsforbud

Foreløbigt fra mandag den 26. oktober og fire uger frem bliver forsamlingsforbuddet ændret fra 50 til 10 personer. Undervisning, eksamen og lignende, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt, er undtaget fra forbuddet.

Studieture, arrangementer med socialt formål og lignende kan ikke gennemføres på skolen frem til og med 2. januar 2021. Det gælder desværre også julefrokoster.

Som tidligere udmeldt opfordrer vi medarbejdere til at arbejde hjemmefra, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt. Dette aftaler man løbende med nærmeste leder.

 

Hold øje med hjemmesiden

Pas på dig selv og andre ved at begrænse risiko for smitte. Følg sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Er du konstateret smittet med covid-19, er det vigtigt, at du straks kontakter skolen og informerer om din sygdom.

Vi anbefaler, at du installerer app'en "Smitte|stop" på din telefon for at effektivere smitteopsporing.

Skolen kan være nødsaget til at bortvise personer, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Desuden opfordrer vi til at holde øje med hjemmesiden, som løbende bliver opdateret.

Få mere at vide om regeringens tiltag på coronasmitte.dk og hos Børne- og Undervisningsministeriet.

 

Vejledning ved symptomer eller nærkontakt til smittet findes her
Opdateret 24-09-2020

 

Seneste nyt fra Erhvervsgymnasiet vedr. Corona

Opdateret 16-09-2020

Kære Herningsholmelev (HHX/HTX)

Hvis du er hjemme fordi du

  • venter på at få taget en Corona-test
  • venter på resultatet af din Corona-test

og ellers ikke føler dig syg, skal du deltage i nødundervisning via Teams og i øvrigt følge dine underviseres instruktioner i, hvad du skal gøre for at deltage aktivt i undervisningen. Dine undervisere kan også beslutte, at du skal samarbejde med en kammerat, der sidder i det fysiske klasselokale.

Dine undervisere vil via lektiebeskeder på Ludus gøre sig umage for at forklare, hvad der skal foregå i undervisningen, og de kan også beslutte at give dig, der sidder hjemme, særlige opgaver til digital aflevering, så de kan vurdere, hvordan du klarer dig i undervisningen.

Når du følger nødundervisning på den måde, dine lærere beskriver, får du ikke fravær. Det er vigtigt, at du husker at skrive fraværsbesked (f.eks. ”venter på testsvar”), så lærerne ved, at du skal have nødundervisning.

Skolen kan forlange dokumentation for Corona-fravær i form af skærmdumps af testaftaler.

Mvh Gymnasieledelsen

___________________________________________________________________

 

Fra Erhvervsgymnasiet vedr. Corona
Opdateret 15-09-2020

Kære elever og forældre

Coronavirus er fortsat iblandt os, og vi skal derfor fortsat forholde os til retningslinjer og begrænsning af smittespredning. En del elever og lærere er blevet testet for COVID-19, men vi har endnu ikke nogen bekræftede smittetilfælde. Vi har valgt en forsigtighedsstrategi. Det betyder i dagligdagen bl.a. at eleverne holdes klassevis, så f.eks. foredrag streames ud i klasserne i stedet for at samle eleverne i auditoriet eller Agoraen, og at vores forældremøde for 1. års forældre holdes online.

 

Forholdsregler ved nær kontakt med coronasmittet

Hvis en elev eller ansat har været i nær kontakt med en konstateret smittet med COVID-19, skal vedkommende straks tage hjem, undgå kontakt med venner, klassekammerater, familie (begrænse kontakt til andre mest muligt) og blive testet to gange - hurtigst muligt og to dage efter første test.

Vedkommende skal blive hjemme, indtil der kommer negativt svar på den første test.
En elev, der er rask nok til at kunne modtage undervisning, skal via ludus følge med i hvad klassen arbejder med og selv læse op og løse opgaver. Eleven kan kontakte lærerne via ludus med spørgsmål.
En ansat, der er rask nok til at kunne undervise, varetager sin undervisning online via Teams.

Når første test viser negativt svar, må elev/ansat komme i skole igen, men skal fortsat testes to dage efter første test.

Bliver elev/ansat testet positiv, skal skolen straks have besked, og den smittede skal selvisolere sig og blive hjemme indtil vedkommende har været symptomfri i 48 timer. Herefter må elev/lærer komme i skole igen.

 

Tiltag til begrænsning af smittespredning

De tiltag vi iværksatte ved skoleårets begyndelse er fortsat gældende. Hovedreglerne er hyppig håndhygiejne, holde afstand og sund fornuft.

Vi skal alle huske håndvask eller hånddesinfektion (afspritning) ved ankomst til og afgang fra skolen, før spisning, efter toiletbesøg og efter host/nys i hænderne. Vi forventer håndvask efter toiletbesøg og før håndtering af madvarer.

Eleverne skal sidde på de faste pladser, de har fået tildelt af lærerne. Hvis en elev skifter plads eller lokale, skal bord og stol, som forlades, desinficeres, og eleven bør desinficere hænder. Ligeledes skal bord og stol, som man ankommer til, desinficeres.
Lærere skal også afspritte bord og stol ved lokaleskift.

Når eleverne opholder sig i Open learning, skal det primært være ved klassens reserverede borde og ellers ved ikke-reserverede borde. Når man forlader en siddeplads i Open learning, skal man desinficere bord og stol.

Alle skal desinficere hænder før og efter betjening af kopimaskine.

 

Symptomer på coronavirus uden nær kontakt

Får en elev eller ansat symptomer på coronavirus (tør hoste, feber, vejrtræningsbesvær mv. - se i øvrigt https://www.sst.dk/da/corona/COVID-19-og-ny-coronavirus/Symptomer-paa-COVID-19) uden at have været i nær kontakt med en konstateret smittet med COVID-19, skal vedkommende straks tage hjem, bestille tid til test og begrænse kontakt til andre mest muligt. Vedkommende skal blive hjemme, indtil der kommer negativt svar og vedkommende har været symptomfri i 48 timer.

Ovenstående kan forhåbentlig hjælpe os til at begrænse smittespredningen så meget, at vi ikke bliver nødt til helt eller delvist at lukke skolen ned som i foråret. Hvis vi alle samtidig tænker over at begrænse vores fysiske kontakter, så vi kun mødes med de mest nødvendige (ud over skolen), så kan vi i fællesskab holde skolen åben og hverdagen så normal som muligt.

 

Venlig hilsen

Gymnasieledelsen