Den generelle håndtering af covid-19-restriktioner på Herningsholm

Siden bliver løbende opdateret.

Vi opfordrer alle elever til at holde øje med Ludus og andre systemer, hvor de normalt tilgår skema og undervisningsmaterialer.

 ____________________________________________________________________

 

Delvis genåbning af Herningsholm fra 1. marts

Opdateret 26-02-2021

Den gradvise genåbning af Vest- og Nordjylland betyder, at blandt andre afgangselever, erhvervsuddannelseselever på afsluttende forløb og elever i 10. klasse på Herningsholm kan komme tilbage med 50 procents fysisk fremmøde under forudsætning af test to gange om ugen.

Som uddannelsesinstitution og arbejdsplads følger vi naturligvis myndighedernes retningslinjer og anbefalinger i forhold til coronavirus og forebyggelse af smittespredning.

På Herningsholm gælder følgende til og med den 5. april 2021:

 

Idet vi stadig står med uafklarede spørgsmål, vil denne side blive opdateret løbende.

 

Følgende elever modtages til fysisk undervisning fra mandag 1. marts – som udgangspunkt holdvist og én uge ad gangen

· Elever i 10. klasse

· Afgangselever i 3.g på HHX og HTX i Herning samt HHX i Ikast

· Erhvervsuddannelseselever på grundforløb 2

· Elever på erhvervsuddannelserne, som forventes at afslutte sidste del af deres hovedforløb inden 1. august 2021 – herunder disses deltagelse i skolepraktik.

· Elever på erhvervsuddannelserne, som forventes at afslutte deres studiekompetencegivende forløb (merkantil eux) inden 1. august 2021.

· Dette omfatter også elever, som bor eller opholder sig uden for de berørte kommuner i Vest- og Nordjylland.

· Alle elever, som kan vende tilbage til fysisk undervisning, får besked via Ludus eller e-Boks.

 

Krav om to ugentlige test

· Der stilles krav til alle, som møder ind fysisk – medarbejdere, elever og kursister – om at tage to ugentlige covid-19-test (ca. hver 3. dag), så man hele tiden har et relativt nyt negativt testsvar.

· Når man første gang vender tilbage til den fysiske undervisning, skal man kunne fremvise en negativ test – enten kviktest (antigen-test) eller PCR-test for covid-19 – der er under 72 timer gammel.

· Fra mandag kommer der en sms til alle, der har taget en kviktest.

· Skolen skal kontrollere elever og kursisters testsvar ifølge myndighedernes retningslinjer. Hvordan det skal foregå i praksis, bliver undersøgt og meldt ud hurtigst muligt.

· Der er ikke krav om test i uger uden fysisk fremmøde. Elever og kursister skal dog kunne fremvise dokumentation for negative test i forbindelse med tilbagevenden til igen at have fysisk fremmøde.

· I første omgang skal testen foretages i det eksisterende offentlige testsystem, og da der bliver pres på testtiderne, gælder det om at være hurtigt ude.

· På Agroskolen i Hammerum etablerer Falck et midlertidigt testcenter. Mere information følger.

· 10. klasse får mulighed for at blive testet i et mobilt testcenter, som kommunen stiller til rådighed på skolen. Kun 10. klasse kan benytte sig af tilbuddet.

 

Overordnede retningslinjer

· Øvrige elever på erhvervsuddannelserne i Herning, Ikast og Hammerum, herunder landbrugsuddannelsen på Agroskolen, i 1.g og 2.g på HHX og HTX i Herning samt HHX i Ikast er fortsat sendt hjem og modtager virtuel undervisning efter nødbekendtgørelsen foreløbigt til og med den 5. april.

· Elever, som mistrives eller har særlige behov, kan efter aftale mødes kortvarigt i mindre grupper med underviseren. Selvfølgelig udendørs, med afstand og max 5 personer.

· Elever skal holde sig orienteret via Ludus og øvrige systemer, hvor de normalt tilgår skema og information om undervisning.

· Prøver (bl.a. grundforløbsprøver og svendeprøver), eksamener og certifikatkurser (truck og svejsekurser) kan fortsat blive gennemført fysisk.

· Optagelsesprøver og RKV gennemføres fysisk.

· Skolehjemmene i Herning og Hammerum holder åbent for elever og kursister, der har behov for det i forbindelse med fysisk undervisning, fag- og svendeprøver, eksamener og lignende.

· Spisning foregår klassevist/holdvist og ikke i fællesarealer.

· Det anbefales i øvrigt, at man ikke mødes på tværs af hold og klasser.

 

Medarbejdere

· Undervisere med ansvar for undervisning af fysisk fremmødte elever, prøver o.lign. er til stede ved den fysiske undervisning.

· Undervisere bør have ekstra opmærksomhed på god håndhygiejne, når de skifter klasse/hold.

· Medarbejdere, hvis arbejde ikke kræver fysisk tilstedeværelse, aftaler fysisk fremmøde med nærmeste leder – dog maksimalt 50 % af arbejdstiden. Eksempel: højst 5 sammenhængende arbejdsdage og derefter 5 sammenhængende hjemmearbejdsdage.

· Er man i tvivl, om ens arbejde kræver fysisk tilstedeværelse, kan man forhøre sig hos nærmeste leder.

· Også medarbejdere med bopæl uden for de berørte kommuner i Vest- og Nordjylland må møde ind fysisk.

· Eksterne håndværkere, som udfører arbejde på skolen, må gerne fortsætte, hvis det sker under hensyntagen til de gældende sundhedsretningslinjer.

 

Forebyggelse af smitte

· Skolen opfordrer naturligvis til ved fysisk fremmøde at tage alle smitteforebyggende foranstaltninger, fx hyppig afspritning/håndvask, anvendelse af mundbind/visirer og at holde god afstand.

· Sammen skal vi medvirke til, at denne yderst begrænsede genåbning lykkes. Derfor er det vigtigt, at alle overholder retningslinjerne.

· Har man symptomer på sygdom, eller er man nær kontakt til en smittet, skal man PCR-testes, inden man møder på skolen.

 

Siden bliver løbende opdateret

Denne side bliver løbende opdateret om udviklingen af situationen.

I øvrigt henviser vi til coronasmitte.dk for seneste nyt fra myndighederne.

Pas godt på hinanden!

 

 

Delvist krav om mundbind

Opdateret 25-02-2021

Følgende restriktioner gælder foreløbigt frem til 5. april 2021.

På grund af den stigende smittespredning i Danmark har regeringen indført en række nye tiltag, der skal bremse og begrænse udbredelsen af covid-19. Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier indfører i den forbindelse de nødvendige tiltag for at bidrage til at nedbringe smittetrykket i vores samfund.

Læs, hvordan nogle af disse får betydning for medarbejdere, elever og kursisters aktiviteter og færden på skolen.

 

Mundbind

Alle skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på skolens fællesarealer indendørs.

Det gælder for alle afdelinger – Lillelundvej, Bøgildvej, Agroskolen og Kongevejen.

Elever skal selv sørge for at medbringe og bære godkendte mundbind.

Når man sidder ned i undervisningslokaler og kantiner, på kontorer og lignende, kan man tage mundbindet af.

Rejser man sig fra sin plads i kantinen, eller skal man fra et lokale til et andet, skal mundbindet igen iføres.

Undervisere, der underviser i mere end to klasser eller hold i løbet af en dag, skal bære mundbind eller visir.

 

Hold øje med hjemmesiden

Pas på dig selv og andre ved at begrænse risiko for smitte. Følg sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

Er du konstateret smittet med covid-19, er det vigtigt, at du straks kontakter skolen og informerer om din sygdom.

Vi anbefaler, at du installerer app'en "Smitte|stop" på din telefon for at effektivere smitteopsporing.

Skolen kan være nødsaget til at bortvise personer, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir.

Desuden opfordrer vi til at holde øje med hjemmesiden, som løbende bliver opdateret.

Få mere at vide om regeringens tiltag på coronasmitte.dk og hos Børne- og Undervisningsministeriet.