Mange af jer har sikkert set regeringens og myndighedernes udmelding på pressemødet mandag aften.

Det indretter vi os efter på Herningsholm.

Vi forventer at kunne starte undervisning fysisk på Herningsholm for:

-          3. g-elever

-          EUX Business og EUX Teknisk-elever, der vil være færdige med de gymnasiale fag til sommer

Vi forventer at kunne starte undervisningen igen torsdag d. 16/4 for disse grupper, men vi starter ikke før, at vi vurderer det forsvarligt ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Tirsdag og onsdag efter påskeferien fortsætter onlineundervisning som hidtil.

Alle – såvel medarbejdere som elever – der tilhører risikogruppen, skal fortsat arbejde hjemmefra. Det gælder også, hvis der i husstanden er individer, der tilhører risikogruppen.

….men mange ting er pt. usikre, og derfor vil vi først efter påske kunne give de mere præcise retningslinjer.

For alle elever, der ikke går i 3.g eller på EUX på afgangsår, fortsætter undervisningen online som hidtil.

Børne- og undervisningsministeriet skriver løbende om corona, og det er det, vi som institution forholder os til. (https://www.uvm.dk/)

 

 


 

Øvrige elever og kursister på landets uddannelsesinstitutioner skal blive hjemme frem til den 10. maj, eller til anden udmelding sker.

Vores hovedtelefon 72 13 45 00 vil hver dag være åben fra kl. 7.45-10, men der vil ikke være åbent for fysisk fremmøde.


Det er vigtigt, at du som elev holder øje med beskeder fra skolen på LUDUS, og at du sørger for, at dit telefonnummer mv. er korrekt.
Bliver du syg, skal du melde dig syg i LUDUS.

 

For gymnasieelever:
Der vil være onlineundervisning fra torsdag den 12. marts, og du har selvfølgelig pligt til at følge undervisningen.

 

For EUX:
EUX-undervisningen fortsætter som den plejer bare online via It’s Learning.
Hvis du er på hovedforløb, skal du hjem til din læreplads.

 

For EUD:
Grundfagsundervisning foregår i videst muligt omfang online.
Hvis du er på hovedforløb, skal du hjem til din læreplads. Dette gælder IKKE for handel- og kontorelever, der vil modtage onlineundervisning.


For svendeprøveelever:
Svendeprøverne laves ikke færdige i de næste to uger, da skolen lukker ned. De Faglige Udvalg for de forskellige uddannelser afgør, om prøverne genoptages efter nedlukningsperioden, eller der startes på nye svendeprøver. Mere information følger.

 

For skolepraktikelever:
Skolepraktikelever hjemsendes, men med opgaver, hvor det er muligt.

 

Mister du din læreplads, skal du kontakte din vejleder. Se mere her

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier følger situationen i forhold til coronavirus tæt og agerer efter de officielle anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen og andre myndigheder.

Læs mere om coronavirus i Danmark og myndighedernes anbefalinger på www.coronasmitte.dk

 

Senest opdateret 23.03.2020