Den generelle håndtering af covid-19-restriktioner på Herningsholm

Siden bliver løbende opdateret.

Vi opfordrer alle elever til at holde øje med Ludus og andre systemer, hvor de normalt tilgår skema og undervisningsmaterialer.

 ____________________________________________________________________

 

Erhvervsgymnasiet i Herning kan igen modtage elever

Opdateret 02-05-2021

 

Smittetallene i Fredens Sogn ligger nu under niveau på de parametre, som udgør myndighedernes retningslinjer for lokale nedlukninger, og HHX- og HTX-elever kan igen møde ind på erhvervsgymnasiet i Herning fra mandag den 3. maj.

Elever skal tjekke Ludus for mere information.

Alle elever og medarbejdere møder ind med negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel.

 

Selvtest på gymnasiet fra tirsdag den 4. maj

Fra tirsdag den 4. maj vil elever på erhvervsgymnasiet i Herning blive tilbudt coronatest via selvpodning på skolen. Husk at medbringe sygesikringskort – og at gennemgå retningslinjerne for selvtest i Herningsholms overordnede corona-retningslinjer nedenfor.

Ønsker man ikke at teste sig selv på skolen, skal man møde ind med en negativ coronatest, som er højst 72 timer gammel.

 

Selvtest og mere genåbning

Opdateret 21-04-2021

 

Elever på erhvervsuddannelserne kan vende tilbage på skolen med 100 % fysisk fremmøde, 80 % for elever i 3. g og 50 % for 1. og 2. g + 10. klasse. Alle elever får direkte besked om fremmøde og ændringer på Ludus.

Samtidig følger Herningsholm sundhedsmyndighedernes retningslinjer og skal tilbyde selvtest for corona på skolen under supervision.

Alle elever og medarbejdere, som ikke tester sig selv på skolen, skal kunne fremvise en negativ coronatest ikke ældre end 72 timer.

Muligheden for selvtest gælder ikke AMU-kursister og gæster udefra, som også skal kunne fremvise en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel.

 

Denne side bliver løbende opdateret.

 

Vigtigt om selvtest

Elever, som skal teste sig selv for corona, skal huske sygesikringskort og inden første test have gennemgået følgende:

En uddannet supervisor vil i forbindelse med selve testen orientere om fremgangsmåde og sikre, at testen bliver udført korrekt.

 

Spørgsmål og svar

- Er det obligatorisk at blive testet på skolen?

Vi opfordrer alle til at tage testen på skolen, så man hurtigere kan komme til undervisning. Samtidig vil man have den fordel, at testresultatet i løbet af en times tid er uploadet på sundhed.dk og kan bruges som coronapas. 

 

- Skal jeg selv tage testen?

Ja – under opsyn af de uddannede supervisorer. Hvis man ikke selv ønsker at tage testen, skal man fortsat benytte det offentlige tilbud og ved fysisk fremmøde kunne fremvise en negativ test, som er højst 72 timer gammel.

 

- Hvad sker der, hvis en test er positiv?

Supervisoren er klædt på til at håndtere situationen.

Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer og hjælper med at bestille tid til en PCR-test via corona-opsporingsenheden, hvor man får både hurtigere testtid og -svar. Sådan så vi hurtigst muligt kan verificere testens resultat.

Den enkelte klasse eller det enkelte hold får direkte besked, når vi kender svaret på PCR-testen.

Viser PCR-testen sig at være negativ, kan man igen møde op til undervisning.

 

- Hvornår må jeg møde ind på skolen igen efter positiv PCR-test?

Er du uden symptomer, skal du isoleres i 14 dage fra testtidspunktet, før du igen må møde ind på skolen.

Har du symptomer, skal du isoleres i 14 dage og være fuldstændig symptomfri i 48 timer, før du må møde ind på skolen.

Nære kontakter uden symptomer skal lade sig teste med negativt resultat på 4. og 6. dagen efter kontakt med den smittede, før de må komme på skolen igen.

 

- Hvornår er jeg fritaget for coronatest?

Hvis du kan fremvise dokumentation for, at du har haft covid-19 inden for de seneste 180 dage. Eller når du er færdigvaccineret for mere end 14 dage siden.

 

- Hvad hvis jeg ikke ønsker at teste mig selv på Herningsholm?

Elever, som ikke ønsker selvpodningstest eller ikke møder op, skal fremvise et negativt testsvar som hidtil og vil få fravær, hvis der bruges undervisningstimer til at blive testet uden for skolen.

Elever skal fremvise negativt testsvar, som er max 72 timer gammelt fra testtidspunktet.

 

- Hvad hvis jeg får en positiv coronatest uden for skolen?

Bliver du testet positiv for corona, er nær kontakt til en smittet eller har fået besked via smittestop-app'en, skal du have foretaget en PCR-test, som er negativ, før du kan møde fysisk ind på skolen.

 

Coronatest uden for skolen

· Der stilles krav til alle, som møder ind fysisk – medarbejdere, elever og kursister – og som ikke skal teste sig selv under supervision, at man kan fremvise en negativ covid-19-test, som er mindre end 72 timer gammel fra prøvetagningstidspunktet. Enten kviktest (antigen-test) eller PCR-test for covid-19.

· Det vil sige, at møder du fx ind kl. 8.00 med en test, som er 70 timer gammel, må du gerne blive på skolen, indtil du har fri kl. 15.00.

· Færdigvaccinerede skal også medbringe negativ test.

· Skolen skal fortsat kontrollere elever og kursisters testsvar. Det sker løbende på den enkelte uddannelse.

· Der er ikke krav om test i uger uden fysisk fremmøde. Elever og kursister skal dog kunne fremvise dokumentation for negative test i forbindelse med tilbagevenden til igen at have fysisk fremmøde.

 

Overordnede retningslinjer

· Elever skal holde sig orienteret via Ludus og øvrige systemer, hvor de normalt tilgår skema og information om undervisning.

· Prøver (bl.a. grundforløbsprøver og svendeprøver), eksamener og certifikatkurser (truck og svejsekurser) kan fortsat blive gennemført fysisk.

· Optagelsesprøver og RKV gennemføres fysisk.

· Skolehjemmene i Herning og Hammerum holder åbent for elever og kursister, der har behov for det i forbindelse med fysisk undervisning, fag- og svendeprøver, eksamener og lignende.

· Spisning foregår klassevist/holdvist og ikke i fællesarealer.

· Det anbefales i øvrigt, at man ikke mødes på tværs af hold og klasser.

 

Forebyggelse af smitte

· Skolen opfordrer naturligvis til ved fysisk fremmøde at tage alle smitteforebyggende foranstaltninger, fx hyppig afspritning/håndvask, anvendelse af mundbind/visirer og at holde god afstand.

· Sammen skal vi medvirke til, at genåbningen af Herningsholm lykkes. Derfor er det vigtigt, at alle overholder retningslinjerne.

· Vi anbefaler, at man installerer app'en "Smitte|stop" på sin telefon for at effektivere smitteopsporing.

· Er du konstateret smittet med covid-19, er det vigtigt, at du straks kontakter skolen og informerer om din sygdom.

· Har man symptomer på sygdom, eller er man nær kontakt til en smittet, skal man PCR-testes, inden man møder på skolen.

 

Fortsat krav om mundbind

Alle skal stadig bære mundbind, når de bevæger sig rundt på skolens fællesarealer indendørs.

Det gælder for alle afdelinger – Lillelundvej, Bøgildvej, Agroskolen og Kongevejen.

Elever skal selv sørge for at medbringe og bære godkendte mundbind.

Når man sidder ned i undervisningslokaler og kantiner, på kontorer og lignende, kan man tage mundbindet af.

Rejser man sig fra sin plads i kantinen, eller skal man fra et lokale til et andet, skal mundbindet igen iføres.

Undervisere, der underviser i mere end to klasser eller hold i løbet af en dag, skal bære mundbind eller visir.

 

Siden bliver løbende opdateret

Denne side bliver løbende opdateret om udviklingen af situationen.

I øvrigt henviser vi til coronasmitte.dk for seneste nyt fra myndighederne.

Pas godt på hinanden!