Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier er arbejdsplads for cirka 380 medarbejdere og uddannelsesinstitution for de cirka 8500 elever og kursister, der hvert år gør brug af skolens mange tilbud.

Vi kombinerer høj kvalitet i undervisningen med åbenhed og tillidsfuld respekt for eleverne. Vi har de kompetencer og ressourcer, som sikrer, at uddannelsestilbuddene er blandt landets absolut bedste.

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier vil gerne gå i front med talentudvikling. Vores elever på både erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasium deltager i flere nationale og internationale talentkonkurrencer.

Vi har følgende uddannelsesområder

Herningsholm Erhvervsuddannelser

 • tekniske og merkantile erhvervsuddannelser i Herning og Ikast

Herningsholm Erhvervsgymnasium

 • HHX og HTX i Herning
 • HHX i Ikast

Herningsholm Efteruddannelse 

 • efteruddannelse og kurser i Herning og Ikast

 Agroskolen

 • landbrugsuddannelsen i Hammerum
32
10
3000
2500
10
3000
410
10
3000
287
10
3000


Mission
(Hvorfor er vi her?)

Vi skaber det uddannelsesmæssige grundlag for fremtidens samfund og arbejdsmarked.

Vision
(Hvad vil vi?)

Vi er en central og fremtidsorienteret spiller i et stærkt midt- og vestjysk vækstmiljø.

Hvad vil vi kendes for?
(Strategiske mål)

 • Vi er attraktive for uddannelsessøgende og aftagere inden for vores målgruppe
 • Vi har en udviklingsorienteret organisation
 • Vi er synlige med en klar profil
 • Vores økonomi er langsigtet bæredygtig

 

Særlige fokusområder de kommende år:

 • Studiemiljø
 • Synliggøre videreuddannelses- og karrieremuligheder
 • Entreprenant tilgang
 • Kobling mellem teori og praksis
 • Fokus på talentmiljø

Vi ønsker at skabe en kultur baseret på Growth mindset-tankegangen, hvor fokus er på:

 • Udfordring
 • Vedholdenhed
 • Indsats
 • Feedback
 • Inspiration

Du finder organisationsplan for Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier her.

Se vedtægter for Herningsholm Erhvervsskole her.

Vedtægterne er godkendt af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling d. 20/12-2011.
Seneste version er offentliggjort 9. oktober 2018.

Forretningsudvalg for Herningsholm Erhvervsskole

Formand

Egon Nykjær - Dansk Metal Herning

Næstformand

Kenneth Mikkelsen - Udpeget af bestyrelsen på baggrund af særlig kompetence og indsigt

Tilforordnet forretningsudvalget

Direktør Allan Kortnum - Herningsholm Erhvervsskole

Udvalgsstruktur på erhvervsuddannelserne

Uddannelse

EUD-udvalg

EVE-udvalg

Merkantile Eget Eget
Mediegrafiker Fælles
Teknisk Design Fælles
Elektriker Fælles
Smede Fælles
Industritekniker
Cykelmekaniker
VVS/Blik Fælles
Snedker Fælles
Maskinsnedker Fælles
Tømrer Eget Fælles
Murer Eget
StruktørEget
Frisør Fælles
Tandklinikassistent Fælles