For dig der gerne vil udnytte dine sprogkundskaber til at arbejde med eksportmarkedsføring og handel eller måske bare drømmer om at arbejde eller studere i udlandet.

Formål

Du får indgående viden om sprog, samfund, økonomi og kultur i de valgte sprogområder. Du lærer at kommunikere professionelt og korrekt, hvilket er en forudsætning for succesfuld markedsføring. Med en international merkantil studentereksamen imødekommer du erhvervslivets efterspørgsel efter sprogkyndige medarbejdere inden for salg og markedsføring.

Undervisningen

En stor del af undervisningen fokuserer på at træne dine mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder. Der arbejdes også med kulturforståelse, hvor du bl.a. lærer, hvordan man omgås forretningsforbindelser fra andre lande. Du trænes i at markedsføre og sælge dine varer i udlandet, og du får specialviden om det engelske samt det tyske/franske sprogområde.

Du får desuden mulighed for at afprøve dine sproglige evner på studieretningsture til Tyskland eller Frankrig.

Fagpakke

Engelsk A er obligatorisk.

Tysk A og fransk A er færdigheds-, videns- og kulturfag. Du bliver dygtig til de pågældende sprog og lærer meget om landene, hvor sprogene tales.

I afsætning kommer du til at analysere kundegrupper og lægge markedsføringsstrategier.

På studieretningen kan du ved hjælp af valgfag opnå 5 fag på A-niveau, hvilket giver en ekstra bonus til dit eksamensresultat.

 

Tilmeld dig en uddannelse!