For dig der drømmer om en videregående uddannelse inden for jura, statskundskab eller psykologi, fx som advokat, diplomat, journalist eller HR-medarbejder.

Formål

Du får indgående viden om, hvordan det nationale og internationale samfund fungerer. På den samfundsfaglige linje fokuseres der på de udfordringer staten, virksomhederne og det enkelte menneske møder. Hvad er lovligt eller ulovligt? Hvad er rigtigt og forkert?

Undervisningen

For at kunne arbejde med samfundsfaglige problemstillinger skal du vide, hvordan verden er indrettet, og hvilke krav det stiller til individet og fællesskabet. Hvordan påvirker den internationale konkurrence den enkelte virksomheds muligheder? Hvilken indflydelse har den på beskæftigelsen? Hvilken konsekvens har det for dig som borger? Samfundsfag og erhvervsjura bidrager med politiske og juridiske vinkler på de problemstillinger, der arbejdes med i undervisningen.

Fagpakke

I afsætning kommer du til at analysere kundegrupper og lægge markedsføringsstrategier.

Faget international økonomi er en videreudvikling af samfundsfag med specielt fokus på nationaløkonomi og internationale forhold.

Vi anbefaler, at du tilvælger psykologi på C-niveau.

På studieretningen kan du ved hjælp af valgfag opnå 5 fag på A-niveau, hvilket giver en ekstra bonus til dit eksamensresultat.

 

Tilmeld dig en uddannelse!