Er du glad for sprog og drømmer du om at arbejde professionelt med sprog og kommunikation i udlandet eller i Danmark, så er denne studieretning med 3 fremmedsprog lige noget for dig. Engelsk A er obligatorisk og dertil kommer 2 sprog mere efter eget valg.

Formål

Du får indgående viden om sprog, samfund, økonomi og kultur i de valgte sprogområder. Du lærer at kommunikere professionelt og korrekt inden for handel, politik og journalistik. Med den tre-sproglige studentereksamen imødekommer du erhvervslivets efterspørgsel efter sprogkyndige medarbejdere.

Undervisningen

En stor del af undervisningen fokuserer på at træne dine mundtlige og skriftlige sprogfærdigheder. Fagene er sammensat, således at du arbejder koncentreret med sprog og samfund, men selvfølgelig kombineret med de obligatoriske økonomiske fag på HHX. En vigtig del af arbejdet med fremmedsprog er at lære kulturerne bag sprogene at kende. Hvor er de forskellige fra dansk kultur? Hvilke misforståelser kan det give anledning til? Hvordan kommunikerer man præcist, så budskabet går klart igennem?

På 2. år vil der blive studieretningsture til relevante sprogområder, hvor du kan øve dig i praktisk anvendelse af sprogene.

Fagpakke

Engelsk A er obligatorisk.

Tysk, fransk og spansk er færdigheds-, videns- og kulturfag. Du bliver dygtig til de pågældende sprog og lærer meget om landene, hvor sprogene tales.
Sprogfagene kan understøttes af valgfag som kulturforståelse, retorik og markedskommunikation.

På studieretningen kan du ved hjælp af valgfag opnå 5 fag på A-niveau, hvilket giver en ekstra bonus til dit eksamensresultat. På denne studieretning kan du afslutte matematik på C-niveau

 

Tilmeld dig en uddannelse!