Hvis du går i grundskolen, når du søger ind på en erhvervsuddannelse (EUD/EUX), skal du både vurderes uddannelsesparat og opfylde optagelseskravene.

Din skole vurderer ud fra dine faglige, personlige og sociale færdigheder, om du er parat til en ungdomsuddannelse, og vurderingen skrives i din uddannelsesplan.

Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat af din skole og efterfølgende Ungdommens Uddannelsesvejledning, men ønsker en erhvervsuddannelse, har du mulighed for at anmode om en revurdering på Herningsholm Erhvervsskole.

For at begynde på en erhvervsuddannelse skal du have opnået et 2-tal i gennemsnit i dansk og et 2-tal i gennemsnit i matematik fra folkeskolens afgangsprøve.

Hvis du ikke kan opfylde karakterkravene, har du mulighed for at gå til en optagelsesprøve.

Læs mere og tilmeld dig optagelsesprøve


Du tilmelder dig online

Når du opfylder kravene for optagelse, skal du tilmelde dig en uddannelse online på optagelse.dk. 

Tilmeldingsfrist

Hvis du går i 9. eller 10. klasse og skal begynde på Grundforløb 1 til august, skal du tilmelde dig en erhvervsuddannelse senest den 1. marts.

De fleste uddannelser starter Grundforløb 2 to gange om året. Grundforløb 2 er for dig, der ikke kommer direkte fra grundskolen. Til Grundforløb 2 modtager vi ansøgninger, så længe der er ledige pladser på uddannelserne.Uddannelser med kvoteoptag

På uddannelserne til cykelmekaniker, eventkoordinator (som EUX), frisør, mediegrafiker og tandklinikassistent er der adgangsbegrænsning på Grundforløb 2. Det betyder, at du skal have en praktikplads i en virksomhed eller en kvoteplads på Herningsholm Erhvervsskole for at blive optaget på en af uddannelserne.

Kvotepladserne på Herningsholm Erhvervsskole tildeles forskelligt alt efter uddannelse. Læs mere under den enkelte uddannelse.

Få merit for din erfaring

Hvis du i løbet af din uddannelse vælger at skifte til en anden, behøver det hele ikke være spildt. Meget af det, du har lært, kan du bruge i din videre uddannelse. Det giver mulighed for at få merit, så din nye uddannelse bliver forkortet.

Du har også mulighed for at få merit på nogle erhvervsuddannelser, hvis du har flere års erhvervserfaring inden for branchen, eller du har en studentereksamen.

Kontakt en vejleder for nærmere info.


Vejledning

Har du spørgsmål? Kontakt vores vejledere, som er klar til at hjælpe dig