En maskinsnedker fremstiller døre, vinduer, gulve, lofter og paneler. Det er også ofte maskinsnedkeren, der står for produktionen af de møbler, vi bruger, når vi indretter vores hjem. Som maskinsnedker kommer du til at arbejde med maskiner. Det kan være rundsave, båndsave, afrettere, fræsere, tykkelseshøvle, kehlemaskiner og pudsemaskiner.

Mange af maskinerne er efterhånden computerstyrede CNC-maskiner, og du skal have en god portion teknisk indsigt for at kunne indstille og programmere maskinerne.

Du kan desuden vælge at blive produktionsassistent, der er et led i uddannelsen til maskinsnedker.

Produktionsassistenten lærer at opstille, betjene og vedligeholde standard- og specialmaskiner i træindustrien. Som produktionsassistent arbejder du også med industriel og håndværksmæssig overfladebehandling.

På Herningsholms Erhvervsskole har vi fokus på den enkelte elev og videregiver opdateret relevant viden, der følger branchens krav og anvisninger på et fagligt højt niveau. Vi sørger for at kombinere fagets håndværksmæssige traditioner med moderne teknologi og innovation.  Vi investerer derfor løbende i nyt udstyr så maskinparken er moderne og opdateret.

Varighed

Uddannelsen til maskinsnedker varer 3 år og 3-9 måneder, mens uddannelsen til produktionsassistent varer 2 år.

Uddannelsen består af Grundforløb 2 og et hovedforløb.

Grundforløb 2 varer 20 uger. Når du har bestået Grundforløb 2, begynder du på hovedforløbet, som veksler mellem skoleophold og praktik i virksomheden.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du først på Grundforløb 1, der varer 20 uger.

Fremtidsmuligheder

Du kan læse videre til f.eks. produktionsteknolog eller ingeniør.

INTERNATIONALT SPECIALE

Du kan vælge at tage uddannelsen som International Snedker. Det betyder, at du gennem studietur og et eller flere udenlandske praktikophold får kendskab til produktion, sprog og kultur uden for Danmarks grænser.

Læs mere om specialet International Snedker.

For at begynde på en erhvervsuddannelse skal du have opnået et 2-tal i gennemsnit i dansk og et 2-tal i gennemsnit i matematik fra folkeskolens afgangsprøve.

Hvis du ikke kan opfylde karakterkravene, har du mulighed for at gå til en optagelsesprøve.

Læs mere og tilmeld dig optagelsesprøve

Tilmelding foregår på www.optagelse.dk. 

Hvis du gerne vil uddanne dig til maskinsnedker, skal du på www.optagelse.dk:

 • Tilmelde dig fagretningen Bygge og bo under hovedområdet: Teknologi, byggeri og transport (Grundforløb 1: hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for cirka 14 måneder)

Eller:

 • Tilmelde dig direkte til maskinsnedkeruddannelsen (Grundforløb 2: Hvis du er under 25 år og har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end 14 måneder siden eller har en læreplads)

Fag

På Grundforløb 2 har du en blanding af grundfag og fagspecifikke områdefag, som er med til at gøre dig klar til at starte på uddannelsens hovedforløb.

Grundfag

 • Matematik F
 • Teknologi F

Områdefag

 • CNC-betjening
 • Dokumentation
 • EPOXY
 • Førstehjælp
 • Industriel plademøbel
 • Konstruktion og fremstilling
 • Kvalitetsbevidsthed
 • Maskinkørekort
 • Materialelære
 • Tegning
 • Værktøjs- og maskinlære

For at kunne begynde på hovedforløbet til maskinsnedker skal du have bestået:

 • Matematik F
 • Teknololgi F

og opnået følgende certifikater:

 • Elementær brandbekæmpelse
 • Førstehjælp, mellem niveau 
 • Maskinkørekort til enkle og stationære maskiner
 • Personlig sikkerhed ved epoxy og isocyanater

Under hovedforløbet er du skiftevis på skoleophold og i praktik i en virksomhed.

Du behøver ikke have en læreplads, inden du starter på uddannelsen. Flere finder først en læreplads, efter at de er begyndt på uddannelsen.

Hvis du ikke har en læreplads, når du afslutter Grundforløb 2, har du mulighed for at komme i skolepraktik. Det betyder, at skolen fungerer som din mester, indtil du finder en læreplads.

Hvis du allerede har fundet en lære-/praktikplads, kan du begynde din uddannelse i virksomheden, inden du starter på grundforløbet.

Læs mere om lære- og praktikplads i studiehåndbogen.

Også som EUX

Med EUX bliver du både student og faglært på én gang.
EUX har et højere fagligt niveau og giver dig endnu flere fremtidsmuligheder. 

Studiehåndbog

I studiehåndbogen finder du alt det praktiske, der vigtigt at vide, når du er elev på Herningsholm Erhvervsskole - herunder studie- og ordensreglementet.

Tilmeld uddannelse

Sådan tilmelder du dig din drømmeuddannelse. Læs mere om blandt andet optagelseskrav, merit og tilmeldingsfrister.