For dig der trives med faglige udfordringer på et højt niveau og drømmer om en international karriere fx med markedsføring af produkter på det globale marked.

Formål

Du får indgående viden om virksomheder og deres rolle i verden, samt hvordan den globale økonomi påvirker danske samfundsforhold og dansk økonomi. Der fokuseres endvidere på den enkelte virksomheds salgs- og markedsføringsstrategi.

Undervisningen

For at arbejde med salg og markedsføring skal du kunne regne og kende din virksomhed. Du skal færdes hjemmevant på både det nationale og det globale marked.

Du har matematik på et højt niveau, og får ekstra sprogundervisning gennem studieretningsturene. Du kommer bl.a. til at gå på amerikansk college i Texas i 14 dage, og på 3. år er der en længere studieretningstur til Kina. På rejserne vil du modtage undervisning af lokale undervisere, og der vil være besøg på danske og udenlandske virksomheder.

Fagpakke

Faget international økonomi er en videreudvikling af samfundsfag med specielt fokus på nationaløkonomi og internationale forhold.
I matematik arbejder du med en række fundamentale tankegange, begreber og metoder. Du trænes i metoder til at afgøre om et udsagn er sandt eller falsk. Der arbejdes med de dele af matematikken, som er mest brugt inden for samfundsvidenskab og økonomi.

På studieretningen kan du ved hjælp af valgfag opnå 5 fag på A-niveau, hvilket giver en ekstra bonus til dit eksamensresultat.

 

Tilmeld dig en uddannelse!