Det første tre måneder af din uddannelse på HTX Herning kaldes Grundforløbet.

På Grundforløbet bliver du introduceret til kravene på en gymnasial uddannelse og profilfagene på de forskellige studieretninger, så du kan blive mere afklaret om valget af studieretning. Du vælger studieretning ved afslutningen af grundforløbet.


Se studieretningsoversigten 2020-2023

Grundforløbet

Naturvidenskabeligt grundforløb og produktudvikling er to undervisningsforløb, der gennemføres i grundforløbet. Formålet er, at du får indsigt i og forståelse for det tekniske gymnasiums fag og arbejdsmetoder,

så du efterfølgende bliver bedre i stand til at træffe valg om studieretning. De to forløb afsluttes med prøver og resultatet tæller med på dit eksamensbevis.Gennem forløbet vil du blive introduceret til de forskellige studieretninger. Mod afslutningen af grundforløbet kommer du til en evalueringssamtale, hvor du med en lærer drøfter dine faglige interesser, styrker og svagheder, karriereønsker og på den baggrund foretages studieretningsvalget.

Efter valget af studieretning dannes studieretningsklasser for resten af gymnasietiden.

I grundforløbet vil du også få undervisning i de obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, kemi, fysik, teknologi, biologi og informatik/Kommunikation-it.


Naturvidenskab

For dig der vil arbejde i dybden med fysiske fænomener og lære at forstå dem. Studieretningen er …

It-videnskab

For dig der vil arbejde i it-branchen. Måske overvejer du en karriere som fx datalog, software …

Teknologi

For dig der vil arbejde med iværksætteri, idé- og produktudvikling. Måske med en drøm om at blive arkitekt …

Spiludvikling

For dig der vil arbejde med kreativ produktudvikling, digitale medier og markedsføring. Dig, der ønsker …

Idrætsvidenskab

For dig der brænder for et studie i og af bevægelse. Studieretningen ruster dig til at blive fx professionel idræts …