Hver 5. elev på de tekniske erhvervsuddannelser er gymnasialt uddannede

Før Gustav Hestbech begyndte som VVS-elev på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, har han færdiggjort en HF-eksamen, og han er langt fra den eneste med en studentereksamen i rygsækken.

Han lytter interesseret til underviseren og tager noter. 23-årige Gustav Hestbech, lærling hos Løsning VVS A/S, sidder i klasselokalet med computeren foran sig og kigger mod tavlen. Han går på andet hovedforløb af VVS-energiuddannelsen på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Selvom Gustav har været i gang med sin erhvervsuddannelse i mere end et år, er det ikke nyt for ham at sidde på skolebænken. Han har nemlig færdiggjort en HF-eksamen, før han begyndte på sin VVS-energiuddannelse. 

"Da jeg læste min HF, indså jeg, at jeg hellere ville være håndværker. Jeg ville ud at være praktisk og ikke bruge så meget tid på skolebænken. Det var jo nødvendigt, hvis jeg skulle læse en videregående uddannelse efterfølgende", siger han. 

 

Erfaring med sig

Gustav er blandt de 20 procent af eleverne på skolen, som allerede har færdiggjort en ungdomsuddannelse, men nu tager en teknisk erhvervsuddannelse.

Det er helt andre emner, som Gustav har på skoleskemaet nu sammenlignet med de gymnasiale fag. Han er dog ikke i tvivl om, at det gavner ham, at han kan trække på sine erfaringer fra HF.

"Det hjælper mig både personligt og fagligt, at jeg har taget en gymnasial ungdomsuddannelse. Jeg kender tilgangen til for eksempel rapportskrivning og at tage noter, og så er jeg blevet mere moden, og det er klart en fordel at have med i rygsækken," siger VVS-lærlingen. 

 

Gør hobby til uddannelse

I snedkerværkstedet har Claire Lund fundet sin rette uddannelsesvej. Hun har også taget en gymnasial ungdomsuddannelse, inden hun begyndte på møbelsnedker-uddannelsen.

For Claire har hendes treårige STX-uddannelse været et springbræt videre til en erhvervsuddannelse. Hun føler nemlig også, at det har givet hende en masse erfaring, som hun tager med sig i sin erhvervsuddannelse.

Hendes valg af ungdomsuddannelse var præget af valgene fra hendes omgangskreds. Efter studentereksamen var det dog Claires arbejde, som fik hende til at få øjnene op for at tage en erhvervsuddannelse fremfor at læse en videregående uddannelse.

"Snedkeruddannelsen betyder for mig, at jeg kan dyrke min hobby i mange timer i løbet af dagen, og så kan jeg jo læse i min fritid, hvis jeg vil. Det er drømmetænkning for mig," siger hun. 

Med både en studentereksamen og et svendebrev i hånden kan Claire, Gustav og de andre Herningsholm-elever med en gymnasial uddannelse søge ind på videregående uddannelser eller være eftertragtet på arbejdsmarkedet grundet viden og erfaring fra de boglige og faglige verdener.