Struktøruddannelsen nedlægges

Struktøruddannelsen ved Herningsholm Erhvervsskole har igennem flere år oplevet en meget lav tilgang af elever

Som følge af den lave tilgang af elever på struktøruddannelsen er det blevet besluttet, at uddannelsen nedlægges på Herningsholm Erhvervsskole pr. 1. januar 2014.

Hovedforløbseleverne overtages af Mercantec i Viborg, der har en større tilgang af elever og netop har indviet et nyt byggeri på 1600 kvadratmeter til struktøruddannelsen.

Mercantec overtager hovedforløbseleverne fra Herningsholm Erhvervsskole fra august 2013.