Med en erhvervsuddannelse får du en uddannelse, der kombinerer et praktisk håndværk med boglig skolegang. I løbet af uddannelsen veksler du mellem at være på skolen og ude i en virksomhed.

Efter din uddannelse kan du vælge at videreuddanne dig eller arbejde inden for dit fag - i en virksomhed eller måske som selvstændig.

Kom godt i gang

En erhvervsuddannelse består af et eller to grundforløb her på skolen og et hovedforløb, som er en blanding af at gå i skole og være i praktik i en virksomhed.

Du skal starte enten med Grundforløb 1 eller Grundforløb 2. Det er afgørende, hvornår du har afsluttet 9. eller 10. klasse, og om du har en læreplads eller ej.


Grundforløb 1

Grundforløb 1 er for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for de seneste 14 måneder og ikke har en læreplads.

På Grundforløb 1 vælger du en fagretning, som giver dig et indblik i flere erhvervsuddannelser på én gang.

Grundforløb 2

Grundforløb 2 er for dig, der afsluttede 9. eller 10. klasse for mere end 14 måneder siden. Du starter også direkte på Grundforløb 2, hvis du allerede har en læreplads.

På Grundforløb 2 vælger du en specifik erhvervsuddannelse.


Over 25 år?

Hvis du er over 25 år, starter du på Erhvervsuddannelse for voksne, EUV.

En EUV bygger videre på den uddannelse og erfaring, du allerede har. Din uddannelse sammensættes afhængig af din uddannelse og erfaring, og din som oftest vil en EUV være kortere end en almindelig erhvervsuddannelse.

Ønsker du at starte på EUV, så kontakt os på 72 13 46 00 eller voksenspor@slet-dette.herningsholm.dk