For 10. klasse

Formål

Målet med brobygning er at give deltagerne en oplevelse af undervisningsmiljøet på HHX, så de får en realistisk forestilling om de krav, der stilles til faglighed og disciplin.

  • At vise deltagerne hvorledes den faglighed, de kender fra grundskolen, videreudvikles og anvendes i fagene på HHX
  • At give deltagerne et indblik i HHX-fagene, specielt profilfagene virksomhedsøkonomi, afsætning og international økonomi
  • At lade deltagerne opleve de arbejds- og studiemetoder, der anvendes på HHX

Indhold

2 eller 3 dags forløb i HHX's almene fag (sprog, samfundsfag og matematik) og i profilfagene (virksomhedsøkonomi, afsætning og international økonomi).

En del af fagene sammensættes i et case-forløb, hvor du vil opleve, hvordan fagene arbejder sammen om en konkret opgave ligesom i den virkelige verden.

Forløbet introduceres af afdelingens studievejledere, som også giver vejledning i uddannelsens opbygning, de mulige studieretninger m.m.


Evaluering 

Foretages elektronisk på 10. klasses skolen i samarbejde med UU.

Skolens forberedelse af den unge

Skolen skal have vejledt eleven bredt om ungdomsuddannelser, og, hvis eleven ønsker et brobygningsforløb på HHX, specifikt om HHX.

Mødetid

Kl. 8.10-13.45.

Kantine

Vores kantine har et velassorteret udbud af mad og drikkevarer, men du er også velkommen til at tage madpakke med.

Øvrige informationer

Medbring

Egen bærbar PC, skriveredskaber og lommeregner.

Sted

Handelsgymnasiet Ikast-Brande
Bøgildvej 12, 7430 Ikast.

Transport

Er du i tvivl om, hvordan du kommer hertil, så gå ind på www.rejseplanen.dk.

Tilmelding

Tilmeld dig på https://brobygning.unoung.dk/  

Ansvarlig

Elisabeth E. Jacobsen, eej@slet-dette.herningsholm.dk