For 9. klasse

Formål

Målet med brobygning er at give deltagerne en oplevelse af undervisningsmiljøet på HHX, så de får en realistisk forestilling om de krav, der stilles til faglighed og disciplin.

  • At vise deltagerne hvorledes den faglighed, de kender fra grundskolen, videreudvikles og anvendes i fagene på HHX
  • At give deltagerne et indblik i HHX-fagene, specielt profilfagene virksomhedsøkonomi, afsætning og international økonomi
  • At lade deltagerne opleve de arbejds- og studiemetoder, der anvendes på HHX

Indhold

2 eller 3 dags forløb i HHX's almene fag (sprog, samfundsfag og matematik) og i profilfagene (virksomhedsøkonomi, afsætning og international økonomi).

Forløbet introduceres af afdelingens studievejledere, som også giver vejledning i uddannelsens opbygning, de mulige studieretninger m.m.


Evaluering

Foretages elektronisk på 9. klasses skolen i samarbejde med UU.

Skolens forberedelse af den unge

Skolen skal have vejledt eleven bredt om ungdomsuddannelser og, hvis eleven ønsker et brobygningsforløb på HHX, specifikt om HHX.

Mødetid

Kl. 8.10-13.45

Kantine

Vores kantine har et velassorteret udbud af mad og drikkevarer, men du er også velkommen til at tage madpakke med.

Øvrige informationer

Medbring: Egen bærbar PC, blyant og papir.

Sted

Handelsgymnasiet Ikast-Brande
Bøgildvej 12, 7430 Ikast.

Transport

Er du i tvivl om, hvordan du kommer hertil, så gå ind på www.rejseplanen.dk. 

Tilmelding

Tilmeld dig på https://brobygning.unoung.dk/  

Ansvarlige

Elisabeth E. Jacobsen, eej@slet-dette.herningsholm.dk