For 9. og 10. klasse

Formål

Du får kendskab til lektier kammerater, lærere og arbejdsformer på HTX.

Indhold

Brobygningsforløbet tager udgangspunkt i kernefagene på HTX bl.a. matematik, fysik, kemi, teknologi, teknikfag, kommunikation og IT.

Du vil møde både HTX-lærere og -elever, og du får på den måde kendskab til stedets studiemiljø.

Du vil også komme til at arbejde med et miniprojekt, så du får en reel idé om, hvordan man studerer på HTX.

Vejledning 

Du vil under forløbet få vejledning om studieretninger på HTX, adgangskrav, niveauer og eksaminer. Du vil også få info om mulighederne efter studentereksamen.


Praktiske forhold 

Der er mødepligt til forløbet og evt. fravær vil blive meddelt din skole.

Arbejdsform

Klasse, gruppe og casearbejde.

Mødetid

Undervisningen foregår mellem kl. 8.00 og 13.55. Vi mødes første dag i Agoraen i Bygning 1.

Kantine

I vores kantine kan der købes både varm og kold mad. Madpakke må gerne medbringes.

Øvrige informationer

Medbring 

Egen PC, taske, papir og skriveredskaber.

Sted

Herningsholm Erhvervsgymnasium, Bygning 1, Truelsensvej 3, 7400 Herning

Transport

Er du i tvivl om, hvordan du kommer hertil, så gå ind på www.rejseplanen.dk. 

Tilmelding

Tilmeld dig på https://brobygning.unoung.dk/ 

Ansvarlig

Mie Nielsen

maa@slet-dette.herningsholm.dk