For dig som drømmer om en videregående uddannelse inden for jura,statskundskab eller psykologi, fx som advokat, diplomat, journalist eller personalechef.

Formål

Formålet med denne studieretning er, at du får indgående viden om, hvordan de forskellige samfundsvidenskabelige fag bidrager til en forståelse af aktuelle samfundsmæssige problemstillinger f.eks. velfærdssamfundets udfordringer. Hvilke muligheder har staten for at påvirke økonomien? Hvilke krav stiller det til virksomheder og ansatte? Hvad er lovligt eller ulovligt, og hvad er rigtigt eller forkert? Hvis en virksomhed skal være succesfuld, må den have styr på juraen.

Undervisningen

I undervisningen beskæftiger vi os fx med fattigdom og ulighed. Hvad betyder negativ social arv? Hvad påvirker virksomhedernes mulighed for at få kvalificeret arbejdskraft? Hvordan påvirkes statens indtægter og udgifter af, hvor mange der er i beskæftigelse? Hvordan finder man ud af, hvilke produkter forskellige forbrugergrupper efterspørger? Og hvordan beskytter lovgivningen forbrugere mod at blive snydt?

Fagpakke

Vi har sammensat en fagpakke, som giver dig en solid indføring i alle samfundsfaglige discipliner med fokus på, hvordan de bidrager til forståelsen af konkrete samfundsmæssige problemstillinger. I international økonomi, som er hhx-uddannelsens svar på samfundsfag på A-niveau, beskæftiger man sig med, hvordan udviklingen i den danske og den internationale økonomi påvirker leveforholdene og forretningsmulighederne i Danmark. I afsætning beskæftiger du dig med, hvordan danske virksomheder udvikler og sælger produkter i konkurrence med andre, og hvorfor nogle virksomheder er særligt succesfulde. Samfundsfag og erhvervsjura bidrager med de politiske og juridiske vinkler på de problemstillinger, der arbejdes med. 

Studieretningen giver mulighed for 5 fag på A-niveau, herunder matematik, hvilket giver en ekstra bonus til dit eksamensresultat.

Tilmeld dig en uddannelse!