Næste skoleår begynder:


Herning HHX og HTX:

Alle 1.g’ere starter den 10. august 2020

Alle 2. og 3.g’ere starter den 11. august 2020

 

Ikast HHX:

 Alle 1., 2. og 3.g’ere starter den 10. august 2020

 

Du tilmelder dig en uddannelse på optagelse.dk.

Der er nye optagelseskrav til gymnasierne fra 2019.
Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Fra 2019 blev adgangsforudsætningerne skærpet for dig, der ønsker at starte på HHX eller HTX - ligesom på de øvrige gymnasiale ungdomsuddannelser.

Du kan læse mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Opfylder du ikke kravene til direkte optagelse, kan du søge om optagelse via en optagelsesprøve.
Optagelsesprøven er en fire timers skriftlig prøve i dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi.

 

Tidspunkt for optagelsesprøver i 2020: 

 

 - Onsdag den 29. april 2020 for ansøgere, hvor det allerede på ansøgningstidspunktet kan afgøres, at de ikke har retskrav på optagelse. Det drejer sig særligt om ansøgere fra prøvefrie 9. klasser, ansøgere der ikke har fulgt undervisning i 2. fremmedsprog samt ansøgere, der enten går i prøvefri 10. klasser eller ikke længere går i grundskolen, og som samtidig ikke lever op til adgangskravene fra 9. klasse.

 

Fredag den 12. juni 2020 afholdes ikke, men erstattes af en optagelsesprøve den 22. juni. Denne prøve er fortrinsvis for de elever, der ikke har bestået folkeskolens afgangseksamen i 2020.

Ansøgere får direkte besked, så hold øje med din E-boks.

 

- Tirsdag den 4. august 2020 (fortrinsvis en sygeprøve)


Hvis en ansøger ikke består en optagelsesprøve, kan de efterfølgende prøvedatoer bruges til at aflægge optagelsesprøven igen. Dog kan man kun aflægge prøve to gange i et optagelsesår. 

Undervisningsministeriets hjemmeside kan du finde mere information. 

Merit på erhvervsgymnasiet

Hvis du har opnået A-, B- eller C-niveau i relevante fag fra en anden gymnasial uddannelse, er der mulighed for, at du kan få merit for hele eller dele af de fag, hvis du ønsker at starte på Herningsholm Erhvervsgymnasium. 

Kontakt vores vejledere for nærmere afklaring af, hvorvidt du kan få merit.