Det første tre måneder af din uddannelse på HTX Herning kaldes Grundforløbet.

På Grundforløbet bliver du introduceret til kravene på en gymnasial uddannelse og profilfagene på de forskellige studieretninger, så du kan blive mere afklaret om valget af studieretning. Du vælger studieretning ved afslutningen af grundforløbet.
Se studieretningsoversigten 2018-2021

Grundforløbet

Naturvidenskabeligt grundforløb og produktudvikling er to undervisningsforløb, der gennemføres i grundforløbet. Formålet er, at du får indsigt i og forståelse for det tekniske gymnasiums fag og arbejdsmetoder, så du efterfølgende bliver bedre i stand til at træffe valg om studieretning. De to forløb afsluttes med prøver og resultatet tæller med på dit eksamensbevis.Gennem forløbet vil du blive introduceret til de forskellige studieretninger. Mod afslutningen af grundforløbet kommer du til en evalueringssamtale, hvor du med en lærer drøfter dine faglige interesser, styrker og svagheder, karriereønsker og på den baggrund foretages studieretningsvalget.

Efter valget af studieretning dannes studieretningsklasser for resten af gymnasietiden.

I grundforløbet vil du også få undervisning i de obligatoriske fag: dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, kemi, fysik, teknologi, biologi og informatik/Kommunikation-it.


Naturvidenskab

Studieretningen for dig der gerne vil have matematik og fysik på højeste niveau - oplagt til efterfølgende ingeniørstudium.

 

 

 

Sundhedsvidenskab

En mulighed for dig, der drømmer om at blive biokemiker, sygeplejerske eller læge. Her fordyber du dig i biologi og psykologi og beskæftiger dig med befolkningens sundhedstilstand, forebyggelse og sundhedsfremme.

It-videnskab

Her får du - gennem arbejde med matematik og informatik - en solid viden om for eksempel programmering og modellering. Det er studieretningen for dig, der drømmer om en karriere i it-branchen.

 

 


Teknologi

For dig der gerne vil arbejde med idé- og produktudvikling eller har planer om et ingeniørstudie, f.eks. BDE. Du kommer til at arbejde både i værksteder og på laboratoriet, hvor vi omsætter teori til virkelighed. Studieretningen kan tones i en mere global retning, blandt andet gennem et to ugers studieophold i Austin, Texas.


Gaming

For dig der gerne vil arbejde med spilindustrien og markedsføring på de sociale medier.
Spiludvikling, spilteknologi og spildesign er omdrejningspunktet. Du vil også komme til at arbejde med 3D-animation, programmering og grafisk design.