Allerførste EUX-elever bruger deres uddannelse vidt forskelligt

Hvad kan man bruge en EUX-uddannelse til?

Der findes ikke et entydigt svar, da uddannelsen, som kombinerer en gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse, giver adgang til et hav af videregående uddannelser og jobmuligheder.

"Jeg får tit at vide, at det er en kæmpe fordel, at jeg tog en EUX. Så har jeg det faglige med fra to verdener – fordelen ved at begå sig på en byggeplads, men også muligheden for at læse videre," siger Casper Yderstræde, der i dag er bygningsingeniør. 

I 2015 gik han på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, hvor han blev færdig med sin EUX-uddannelse som tømrer på skolens første EUX-hold. 

 

Forskellige karriereveje

Sammen med 17 andre elever fik han dermed både et svendebrev og en studentereksamen i hånden, da han blev udlært og dimitterede fra skolen.

En af Caspers klassekammerater fra dengang Joachim Nissen har læst til bygningskonstruktør efterfølgende, og for ham gavner EUX-uddannelsen på flere måder. 

"Jeg oplever, at det bliver vægtet højt, at jeg har en EUX-uddannelse, for jeg kan bruge kombinationen af det boglige og den håndværksmæssige baggrund, når jeg har med kunder at gøre. Det er trods alt nemmere at snakke med en håndværker om rigel og fugemasse, når man ved noget om det," siger han.

Flere af eleverne fra det første hold har brugt deres EUX-uddannelse på vidt forskellige måder, da både den gymnasiale del og det håndværksmæssige i uddannelsen er kommet i spil.

Efter endt uddannelse har nogle elever arbejdet i deres respektive håndværk og efterfølgende påbegyndt en videregående uddannelse til blandt andet bygningskonstruktør eller ingeniør. Andre har taget springet i en helt anden retning og skiftet tommestok og sikkerhedssko ud med tabeller og politiske emner – og arbejder som fx kommunal byggesagsbehandler eller har en kandidat i international politik. 

 

Fordele ved en EUX-uddannelse

Siden 2015 har mange elevhold taget en EUX-uddannelse fra Herningsholm. I dag kan kommende EUX-elever vælge mellem flere end 10 forskellige erhvervsuddannelser, som skolen tilbyder med EUX.

Og spørger man eleverne på det første EUX-hold, så er uddannelsen, hvor man kombinerer en studentereksamen og et svendebrev, værd at overveje.

"Det er en rigtig god idé at tage en EUX. Det håndværksmæssige giver erfaring på rygraden, og den gymnasiale del en bredere forståelse for samfundet og dets normer. Kombinationen af boglige og håndværksmæssige fag giver en bedre grundforståelse fra starten, og det er nødvendigt i erhvervslivet – ja hele livet," siger Jakob Holmgaard, der har en kandidat i international politik.

"Jeg vil anbefale at læse en EUX, for der er mange fordele. Blandt andet er det nemmere at begå sig på en byggeplads, når man selv har prøvet at have håndværket i hænderne," siger Kristoffer Yde, som er konstruktionsingeniør.