Energiproduktion integreret i undervisningen af landbrugselever

På lige fod med husdyr og planter er energiproduktion en del af kerneelementerne i undervisningen af Agroskolens landbrugselever.

Den grønne omstilling fylder mere og mere i samfundet, og landbruget har en væsentlig plads i den debat. Derfor er det en nødvendighed, at undervisningen af landbrugsuddannede følger med udviklingen og klæder den kommende arbejdskraft på til fremtiden. 

I undervisningen på Agroskolen i Hammerum har landbrugselever i en længere periode haft energiproduktion på skoleskemaet. Det er til gavn for både eleverne, deres læremestre og sektoren generelt, at flere i den nye generation af landbrugsuddannede har en viden inden for energi, mener Jeppe Bomann, forstander og uddannelsesleder på Agroskolen. 

"Landbruget har brug for et tredje ben at stå på, for der vil komme en enorm forandring af landbruget de kommende år. Det skal vores elever forberedes på, ellers render andre brancher med gevinsten," siger Jeppe Bomann.

 

Landbrugsuddannede bliver eftertragtede

I landbrugssektoren har energiproduktion allerede gjort sit indtog i form af blandt andet biogas og sol- og vindenergi, og derfor er det væsentligt at ruste eleverne på Agroskolen til at håndtere den kommende grønne udvikling. 

Alex Ostersen, bestyrelsesformand for Vestjyllands Andel, understreger vigtigheden af, at de kommende landbrugsuddannede får den nødvendige undervisning allerede på skoleforløbene for at undgå behovet for efteruddannelse senere. 

"Det er klogt at tage en landbrugsuddannelse, og når landbrugsskolerne som en selvfølge også underviser i energiproduktion, bliver de nyuddannede kun mere efterspurgte, for energiproduktion er og bliver en rigtig stor del af landbruget fremover," siger Alex Ostersen.

Han fremhæver undervisningen i fotosyntesen, og hvordan landbruget kan være med til at dyrke kulstof, som relevante emner i undervisning om energiproduktion.

 

Fra første til sidste skoleophold

Sammen med teknologi og innovation er energiproduktion et kerneelement i undervisningen, så eleverne får et vigtigt kendskab til landbrugets rolle i den grønne omstilling. 

Eleverne møder det allerede fra første grundforløb og frem til det sidste hovedforløb, hvilket betyder, at undervisningen i energiproduktion bliver tilpasset eleverne og deres uddannelsesniveau. 

På første grundforløb er undervisningen baseret på de helt generelle fakta om energi i hverdagen og energikilder, mens eleverne på sidste hovedforløb blandt andet bliver klogere på biogas, Power-to-X og økonomiske forhold inden for energiproduktion.  

Undervisningen i energiproduktion fortsætter selvfølgelig, når landbrugseleverne på Agroskolen flytter til Herning i nybyggeri på Herningsholm Landbrugsskole, der forventes at stå klar i 2025.