Herningsholm vil gå forrest for at sikre kvalitet og kønsdiversitet

Arbejdet med kønsdiversitet er vigtigere end nogensinde før. Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier har i samarbejde med Boss Ladies iværksat ny handlingsplan for større kønsdiversitet, der skal gøre det mere attraktivt for piger og kvinder at søge ind på skolens tekniske erhvervsuddannelser og HTX.

Indsatsen er fornylig skudt i gang på et fællesmøde for skolens medarbejdere med oplæg af Foreningen Divérs og Boss Ladies, der også er kommet med anbefalinger til skolens nye indsats.

"Indsatsen er ikke ny på Herningsholm, men har været et langsigtet projekt i flere år. Derfor er vi glade for at forlænge samarbejdet med Boss Ladies. For os er kønsdiversitet ikke bare et buzzord. Vi har allerede gode erfaringer med at åbne dørene og møde pigerne i forbindelse med fx brobygning, men vi kan blive endnu bedre. De seneste års erfaringsudveksling på tværs af uddannelser og med grundskoler og virksomheder er udgangspunktet for, at vi nu kan skrue helt op for blusset og det videre arbejde," siger direktør på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Allan Kortnum.

"I Boss Ladies har vi arbejdet med at øge kønsdiversiteten i bl.a. byggebranchen og på de tekniske erhvervsuddannelser de sidste fire år. Vi ved, at det er helt afgørende, at erhvervsskolerne spiller en central og aktiv rolle i dette arbejde, hvis vi skal sikre den kulturforandring, der er behov for. Derfor er vi utrolig glade for at kunne fortsætte samarbejdet med Herningsholm, der sætter det gode eksempel," siger projektleder i Boss Ladies, Maria Bøhnke.

 

En mangfoldighed af kompetencer

Kønsdominerede uddannelser er ikke kun et problem set med ligestillingsbriller – det er også en udfordring, fordi en mangfoldighed af kompetencer er en gevinst for alle.

"Mennesker kan alle noget forskelligt og kommer med forskellige kvaliteter, som vi risikerer at gå glip af. Byggebranchen har meget at vinde ved, at flere kvinder bliver faglærte – også med en studentereksamen i bagagen. Det er godt for arbejdsmiljøet og ydeevnen, men helt sikkert også undervisningsmiljøet. Vi tror på, at kvalitet giver kvantitet, og at bedre uddannelser også vil bidrage positivt til elevoptag, mindske frafald og øge trivsel," siger direktøren.

Konkrete tiltag i skolens handlingsplan bliver at forbedre forholdene for kvindelige elever på de tekniske erhvervsuddannelser og HTX. Der bliver skabt rummelige undervisningsmiljøer, og skolens faciliteter bliver opgraderet – bl.a. i form af fire kønsopdelte omklædningsrum ved skolens nye snedkerværksteder og i Idrætsgymnasiets nye fitnesscenter.

 

Flere rollemodeller og tryghed i hverdagen

De enkelte uddannelser vil arbejde på at skabe en inkluderende kultur, hvor man siger fra over for negativ forskelsbehandling, så alle føler sig velkomne. Desuden bliver skolens informationsmateriale og rekrutteringsprocesser opdateret, så pigerne får flere kvindelige rollemodeller at spejle sig i.

Med den nye handlingsplan forpligter Herningsholm sig desuden til at udarbejde skolens første sexismepolitik for at sikre, at alle elever og medarbejdere kan føle sig trygge i hverdagen uden at opleve kønsbaseret chikane eller forskelsbehandling.

"Vi ved, at sexisme og uønsket seksuel opmærksomhed kan være et problem på landets erhvervsskoler. Vores anbefaling er derfor klar: Skolerne skal arbejde konkret og handlingsorienteret med, hvordan de dels forebygger og dels håndterer sexisme og uønsket seksuel opmærksomhed, fx ved at udarbejde en politik, som Herningsholm har gjort det i samarbejde med os," siger projektleder Maria Bøhnke.

"Det tager tid at gøre op med indgroede fordomme og skabe den nødvendige kulturændring. Men det er vigtigt for os at sende et klart signal til både medarbejdere og elever om, at vi tager ledelsesansvaret på os," siger direktør Allan Kortnum.

 

Fakta om Herningsholms strategi for kønsdiversitet

Selvom andelen af kvindelige elever er stigende, går det for langsomt med kønsfordelingen på de tekniske erhvervsuddannelser og HTX.

I 2022 udgør kvindelige elever 13 procent på de tekniske erhvervsuddannelsers andet grundforløb. Det er en vækst fra 2019, hvor tallet var 7 procent.

Konkrete indsatser inden for studiemiljø, vejledning, markedsføring og tilbud til unge skal bane vejen for flere piger på byggepladsen og i erhvervslivet.

En af disse aktiviteter bliver at videreudvikle Netværksgruppen Q, der med succes har samlet kvindelige elever på Herningsholm og informeret og inspireret piger og kvinder om de mange muligheder inden for erhvervsuddannelserne.