Skills skudt i gang

Onsdag den 6. september kl. 8.15 på Herningsholm Erhvervsskole blev Skills – Erhvervsuddannelsernes dag sat i gang for alle 8. klasserne i Herning og Ikast-Brande kommune.

Under en blå himmel med en tidlig vågen sensommer sol ankom 8.klasses eleverne i stort antal på cykel eller i bus.

1566 elever fra Folke-og Friskoler i Herning-og Ikast-Brande kommune er tilmeldt arrangementet, der er lavet i samarbejde mellem SOSU, Herningsholm og Agroskolen samt Herning- og Ikast-Brande kommune. Det er femte år arrangementet løber af stablen og fjerde år med SkoleSkills på programmet. 

I løbet af dagen får folkeskoleeleverne mulighed for at komme rundt på Herningsholm Erhvervsskole og prøve kræfterne med de forskellige uddannelser, snakke med erhvervsskoleelever, høre om uddannelserne, overvære de lokale mesterskaber for erhvervsskoleelver, og heppe på deltagerne i SkoleSkills med kåring af vinderholdet, før dagens arrangement er til ende. 

Uddannelses og- vejledningschef ved Herningsholm Erhvervsskole, Nils Hedegaard, giver følgende begrundelse for dagens arrangement.

-Vi afholder Skills - Erhvervsuddannelsernes dag, fordi vi se det som en mulighed for at vise vore uddannelser frem for folkeskoleelverne, så de får et indblik i, hvad erhvervsuddannelserne er, og samtidig give dem mulighed for at prøve, se og dufte til fagene og møde elever fra erhvervsuddannelserne.

-Vi ønsker at inspirere eleverne, så de får lyst til at vælge en erhvervsuddannelse, og i hvert tilfælde skal dagen i dag være med til at give eleverne et mere oplyst grundlag at træffe deres valg af fremtidig uddannelse på, udtaler Niels Hedegaard.