Totalentreprenør fundet til ny landbrugsskole

Agroskolens fremtidige hovedkvarter i Herning bliver et fyrtårn for landbrug, innovation og fællesskab, og LPH Byg A/S i Hørning er efter udbud valgt som totalentreprenør på byggeprojektet til 36 millioner kroner.

På få måneder er to vigtige skridt taget i arbejdet med at flytte Agroskolen fra Hammerum til Herning.

I oktober sidste år overtog Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, som Agroskolen er en del af, et 30 hektar landbrug på Lundvej 32 til landbrugsfaglig undervisning, og nu er LPH Byg A/S fra Hørning udpeget som totalentreprenør for skolebyggeriet, der omfatter topmoderne undervisningsfaciliteter og kreative udearealer.

"Med landbrugssektoren i rivende udvikling er tiden moden til at opføre en landbrugsskole, der matcher fremtidens behov og giver optimale muligheder for landbrugserhvervets vækst i hele Midt- og Vestjylland. Vi har valgt LPH Byg A/S som totalentreprenør, fordi projektet opfylder vores ønsker til bæredygtige byggepraksisser og kvalitet i byggeriet, samtidig med det ligger inden for den økonomiske ramme. Også den fremtidsorienterede vision med skolen bliver opfyldt," siger Allan Kortnum, direktør for Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

LPH Byg A/S bringer både ekspertise og erfaring ind i projektet. Her ser man frem til samarbejdet.

"Det er en ære at være udvalgt til at bygge den første nybyggede landbrugsskole i Danmark i næsten 40 år. Vi ser frem til at arbejde tæt sammen med Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier for at skabe et bæredygtigt, funktionelt og æstetisk tiltalende byggeri, der vil tjene som et fyrtårn for landbrugsuddannelser i mange år fremover," udtaler Jacob Sehested Petersen, partner og projektchef i LPH Byg A/S.

 

Forener land og by i stort campusområde

Alle aftaler er dermed på plads forud for byggeriet af fremtidens landbrugsskole, hvor den nyeste teknologi og innovative undervisningsformer kommer til at gå hånd i hånd.

Når landbrugsuddannelserne i sommeren 2025 skifter adressen i Hammerum ud med nybyggeri i Herning, er det med en central placering i Herningsholms campusområde på Lillelundvej. Med erhvervsskolens mange ungdoms- og erhvervsuddannelser på den ene side og smuk natur fra Lillelund Engpark på den anden. Her kan eleverne indgå i fællesskabet med de andre uddannelser, men har også mulighed for at "være sig selv" med udsigt til grønne arealer. Den nye skole kommer med andre ord til at forene land og by.

Der vil i første omgang være plads til 100 elever – med mulighed for at udvide til 200.

Hele campusområdet på Lillelundvej bliver i daglig tale omtalt som Skills City, fordi Herningsholms erhvervsrettede uddannelser ligger side om side som et lille bysamfund i et stort og inkluderende uddannelsesmiljø, hvor elever og lærlinge kan mødes på tværs af baggrund og uddannelsesretning. Det bliver der sat yderligere streg under, når der de kommende år opføres et stort fælleshus for elever og lærlinge på erhvervsrettede uddannelser i området med støtte fra A.P. Møller Fonden.

Landbrugseleverne vil bo sammen med andre elever og lærlinge på det nuværende skolehjem i Herning, hvor en ny skolehjemsfløj er under opførelse for at gøre klar til indflytningen.

 

Fakta om byggeriet

 • Bygherre: Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, Herning
 • Totalentreprenør: LPH Byg A/S, Hørning
 • Kontraktsum: ca. 36 mio. kr. ex moms
 • Arkitekt: RUM A/S, Horsens
 • Ingeniør: VITA Aarhus
 • Bygherrerådgiver: Sweco Danmark A/S

 

Fakta om den nye landbrugsskole

 • Agroskolens nye landbrugsskole bliver ved indvielsen i 2025 den første nybyggede landbrugsskole i Danmark i 39 år.
 • I planerne for den nye skole er der lagt vægt på, at det skal være et markant byggeri, der både tjener sine funktioner og er smukt at se på. 
 • Byggeriets konstruktion får mange fællestræk med staklader, som i landbruget fortrinsvis har tjent det formål at sikre opmagasinerede afgrøder. Det har også været vigtigt at udtænke et socialt og hjemligt samlingssted, der fremmer fællesskab.
 • Den nye skole er tænkt som et "hjem væk fra hjemmet" for eleverne, hvor de kan dyrke både fagligheden og det sociale liv.
 • I hele sin 85-årige levetid har Agroskolen ligget i Hammerum lidt uden for Herning.
 • Skolen begyndte som Hammerum Landbrugsskole i 1938 i bygninger opført i 1928.
 • I 1999 blev skolen fusioneret med landbrugsskolerne Borris ved Skjern og Kongensgaard ved Lemvig.
 • Agroskolen fusionerede med Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier i 2018.
 • Herningsholm har igennem to årtier arbejdet systematisk med at samle byens erhvervsrettede uddannelser i samme område.
 • Blandt andet er en markant udvidelse af skolehjemmet og en ny tømrerbygning godt på vej til at forstærke fundamentet, og på en nabogrund opfører BRFfonden et af sine tre håndværkskollegier.

 

Besøg skillscity.dk for mere om visionen for campusområdet Skills City på Lillelundvej i Herning.