Frist for tilmelding til erhvervsuddannelserne, HHX og HTX er 1. marts. Læs om de enkelte uddannelser her på hjemmesiden og søg om optag online på optagelse.dk

For HHX Herning, HTX og HHX Ikast gælder det at næste skoleår begynder onsdag den 12. august 2019.

Du tilmelder dig en uddannelse på optagelse.dk.

Sidste frist for tilmelding til de kommende efterårshold er den 1. marts, men vi modtager gerne løbende tilmeldinger, så længe der er ledige pladser.

På HHX kan du vælge mellem både tysk, fransk og spansk som 2. fremmedsprog. Hvis du ønsker fransk, skal du angive det i kommentarfeltet på optagelse.dk.

En uddannelsesplan som ikke indstiller til optagelsesprøve

 

Efter 9. klasse:

Prøver i de 5 bundne prøvef

 • Dansk skriftlig/mundtligt                                                   
 • Matematik skriftlig
 • Engelsk mundtlig
 • Fysik/kemi-praktisk/mundtliG


2 prøver efter udtræk

2.fremmedsprog skal være afsluttet

 Efter 10. klasse:

Kravene efter 9. klasse og derudover:

 • Prøver i dansk, matematik, engelsk mundtligt og skriftligt

Fra 2019 gælder nye optagelseskrav. Læs mere på ug.dk.

Fra 2019 bliver adgangsforudsætningerne skærpet for dig, der ønsker at starte på HHX eller HTX.

 

Du kan læse mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

I nogle tilfælde skal du gennemgå en optagelsesprøve hos os, før du kan starte på din uddannelse:

 • Ikke uddannelsesparat:
  Hvis Ungdommens Uddannelsesvejledning vurderer, at du ikke er uddannelsesparat, har du krav på en ny vurdering fra dit førsteprioritets-gymnasium. 

 • Manglende eksamen:
  Hvis du søger direkte fra folkeskolen, men ikke har aflagt folkeskolens afgangsprøve i ét eller flere fag, kan du gå til optagelsesprøve på dit førsteprioritets-gymnasium.

 • For sen ansøgning:
  Hvis du søger senere end 15. marts eller er fyldt 18 år, vurderer gymnasiet,om du kan blive optaget alligevel. En optagelsesprøve kan indgå i vurderingen.

Hvordan forløber en optagelsesprøve?

Herningsholm Erhvervsgymnasium skal vurdere, om du har de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

I foråret indkalder vi dig til et par små skriftlige prøver og en samtale. Det faglige niveau ved prøverne svarer til niveauet ved folkeskolens afgangsprøver.

Når vi har resultatet, sender vi den nye uddannelsesparathedsvurdering til dig og Ungdommens Uddannelsesvejledning.


Tidspunkt for optagelsesprøve: Fredag den 23. marts 2018 kl. 8-15.

Resultat: Alle ansøgere får svar senest 1. juni.


Klage

Du kan klage til Undervisningsministeriet over skolens afgørelse om afslag på optagelse. Klagen skal være os i hænde senest to uger efter, at du har modtaget afslaget.

Send klagen til:

 

Herningsholm Erhvervsgymnasium

Lillelundvej 21

7400 Herning

Att.: Rektor Marie Kvist Lund

Hvis du har opnået A-, B- eller C-niveau i relevante fag fra en anden gymnasial uddannelse, er der mulighed for, at du kan få merit for hele eller dele af de fag, hvis du ønsker at starte på Herningsholm Erhvervsgymnasium. 

 Kontakt vores vejledere for nærmere afklaring af, hvorvidt du kan få merit.

Hvad kan jeg bruge en studievejleder til?

Studievejledningen på Herningsholm Erhvervsgymnasium hjælper dig med at gennemføre din uddannelse på gymnasiet.

Vi kan hjælpe dig med:

 • Samtaler om trivsel, fravær eller karakterer
 • Henvisninger til lektiecafe eller psykolog
 • Specialpædagogisk støtte
 • SU
 • Bolig
 • Særordninger for elitesportselever

Kontakt os for en snak.


Hvis du går i grundskolen, når du søger ind på en erhvervsuddannelse (EUD/EUX), skal du både vurderes uddannelsesparat og opfylde optagelseskravene.

Hvis du går i grundskolen, når du søger ind på en erhvervsuddannelse (EUD/EUX), skal du både vurderes uddannelsesparat og opfylde optagelseskravene.

Din skole vurderer ud fra dine faglige, personlige og sociale færdigheder, om du er parat til en ungdomsuddannelse, og vurderingen skrives i din uddannelsesplan.

Hvis du bliver vurderet ikke-uddannelsesparat af din skole og efterfølgende Ungdommens Uddannelsesvejledning, men ønsker en erhvervsuddannelse, har du mulighed for at anmode om en revurdering på Herningsholm Erhvervsskole.

For at begynde på en erhvervsuddannelse skal du have opnået et 2-tal i gennemsnit i dansk og et 2-tal i gennemsnit i matematik fra folkeskolens afgangsprøve.

Hvis du ikke kan opfylde karakterkravene, har du mulighed for at gå til en optagelsesprøve.

Læs mere og tilmeld dig optagelsesprøve

Når du opfylder kravene for optagelse, skal du tilmelde dig en uddannelse online på optagelse.dk

Tilmeldingsfrist

Hvis du går i 9. eller 10. klasse og skal begynde på Grundforløb 1 til august, skal du tilmelde dig en erhvervsuddannelse senest den 1. marts.

De fleste uddannelser starter Grundforløb 2 to gange om året. Grundforløb 2 er for dig, der ikke kommer direkte fra grundskolen. Til Grundforløb 2 modtager vi ansøgninger, så længe der er ledige pladser på uddannelserne.

Hvis du i løbet af din uddannelse vælger at skifte til en anden, behøver det hele ikke være spildt. Meget af det, du har lært, kan du bruge i din videre uddannelse. Det giver mulighed for at få merit, så din nye uddannelse bliver forkortet.

 

Du har også mulighed for at få merit på nogle erhvervsuddannelser, hvis du har flere års erhvervserfaring inden for branchen, eller du har en studentereksamen.

 

Kontakt en vejleder for nærmere info.

Har du spørgsmål om uddannelserne, SU, praktik, løn el. lign.? Så kontakt vejlederen for din uddannelse.

Vejlederne kan hjælpe dig med information om både de ordinære erhvervsuddannelser og EUX.


Tekniske erhvervsuddannelser: Du finder vejlederne i Vejledningscentret på Lillelundvej. De kan som regel træffes mandag-torsdag kl. 8.00-15.30 og fredag kl. 8.00-12.30. 

Mediegrafiker og EUD/EUX Business i Herning og Ikast: Der er skiftende træffetider for personligt fremmøde. Du kan altid kontakte vejlederen telefonisk.


Find din vejleder

 

 

Lisbeth Sortberg

Vejleder for: 

 • Cykelmekaniker
 • Industritekniker
 • MC-mekaniker
 • Smed
 • Tandklinikassistent
 • Frisør
 • Tandklinik og frisør (GF1)
 • To hjul og metal (GF1)

72 13 48 45
lso@slet-dette.herningsholm.dk