Der bliver afholdt dimission for de nye studenter på Herningsholm HHX og HTX fredag den 25. juni 2021. 

På grund af Corona-restriktionerne vil fejringen af den enkelte student på skolen være begrænset, og vi henstiller til, at alle overholder tidsplanen.

Dimissionen vil være opdelt på klasser og forskellige mødetidspunkter, så vi kan overholde de gældende restriktioner om indendørs forsamlinger.


Studenterdagene

Forholdsregler: Vær opmærksom på, at du og dine gæster skal have en frisk coronatest, som

ikke må være mere end 72 timer gammel. Der skal også benyttes mundbind.

Antal: Grundet retningslinjerne fra Ministeriet henstiller vi til, at hver student kun

tager 5 gæster med til huepåsætningen.

Fejring på skolen: Efter huepåsætningen er der afsat tid (20 min.) til dig og dine gæster ved et

cafébord i Agoraen til en kort fejring her på skolen.

Hvis vejret er godt, vil det også være muligt at sidde ved bordene udenfor (her

laves ingen fast tidsplan).


Dimission

Forholdsregler: elever og deres forældre skal have en frisk coronatest, som ikke må være mere end

72 timer gammel. Der skal også benyttes mundbind – dog ikke ved den siddende del af arrangementet.

Antal: Pga. forsamlingsloftet henstiller vi til, at du kun tager dine 2 nærmeste

forældre med. På den måde kan vi nemlig have plads til alle forældre og elever

i samme lokale og samtidig overholde afstandskrav.

Mødested: Elever og deres forældre møder ind i Agoraen ved det bord, der er tildelt klassen.

Klasselærerne byder velkommen og tager elever og forældre med ud i de

tildelte lokaler (til gæster, der skal være på etagerne, er der opgang via

hovedtrappen og udgang via trappetårnet).

De elever, der skal fotograferes inden dimissionen, møder også ind ved bordet

i Agoraen på det angivne tidspunkt.


Mødetidspunkter:
Kl. 09.00 – 10.00 3V, 3A, 3E 1. sal (3A) / 2. sal (3V) / auditorium (3E)

Kl. 10.00 – 11.00 3X, 3B, 3F 1. sal (3F) / 2. sal (3X) / auditorium (3B)

Kl. 11.00 – 12.00 3Y, 3C, 3G 1. sal (3G) / 2. sal (3Y) / auditorium (3C)

Kl. 12.00 – 13.00 3Z, 3D, 3H 1. sal (3H) / 2. sal (3Z) / auditorium (3D)


I Open learning områderne sidder studenterne i en sektion og forældrene i en

anden.

I auditoriet sidder forældrene på stolerækkerne og studenterne står/sidder på

trappen.

 

 

Husk opgang via hovedtrappe og udgang via trappetårn