For dig der er vild med matematik, international økonomi, sprog og samfundsfag. Du drømmer måske om at gøre karriere som indkøber på det danske marked eller internationalt. Måske synes du, at shippingbranchen lyder spændende.

Formål

Du får indgående viden om virksomheder og deres rolle i samfundet. På markedsøkonomilinjen med indkøb fokuseres på den enkelte virksomheds opgave med at skaffe den rette mængde råvarer, i den rette kvalitet, på det rette tidspunkt. 

Undervisningen

For at arbejde som indkøber skal du kunne regne og kende din virksomhed.
Du skal færdes hjemmevant på både det nationale og det globale marked. For at være i stand til det, skal du kunne andre landes sprog og have indsigt i fremmede kulturer. Fagene på denne studieretning bidrager på hver deres måde til, at du når disse mål.

Fagpakke

Faget international økonomi er en videreudvikling af samfundsfag med specielt fokus på nationaløkonomi og internationale forhold.
I virksomhedsøkonomi kommer du til at se på konkrete virksomheders regnskaber, og du kommer til at analysere virksomhedens mulighed for øget indtjening.

På studieretningen kan du ved hjælp af valgfag opnå 5 fag på A-niveau, hvilket giver en ekstra bonus til dit eksamensresultat.

 

Tilmeld dig en uddannelse!