Nyudlærte datateknikere

To datateknikere har bestået deres svendeprøve på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier.

Nicolaj Rønn Jørgensen, Partner IT ApS, Herning

Kim Møller Christensen, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier S/I, Herning